Sammen mod 2030 – dialogmøder

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune har brug for dit input til et handlingskatalog der skal omsætte strategi til konkrete handlinger og tiltag. 

Strategien udstikker retningen for, hvor vi som kommune sammen med vore samarbejdspartnere, vil bevæge os hen i de kommende mange år. For at omsætte strategien til konkrete handlinger og tiltag – er der det sidste halve år arbejdet med at formulere over 50 konkrete handlinger.


Handlingerne er formuleret under følgende temaer:
– Dit gode liv
– Mere i gang 
– Uddannelse for alle
– Oplevelser og
– Bæredygtighed

Da handlingskataloget ikke er vedtaget endnu – vil vi gerne høre dig om, hvad er det vigtige at prioritere og om tiltagene også giver mening for dig i forhold den hverdag og den fremtid du ser.

Vi vil derfor gerne indbyde dig til at bidrage med dit perspektiv.
Hvor skal vi investere? Hvor vil du investere?
Hvilke ressourcer skal vi have i spil for at komme i gang?
Hvem er med rundt om bordet, når vi skal udvikle nyt?
Kom og drøft dine ideer til handlinger med politikere og der er mulighed for at indsende bidrag helt til den 1. oktober 2020.

De indkomne ideer bruges også til at udarbejde kommunens første klimaplan og kommuneplanrevisionen i 2021.

Dialogmødet afholdes første gang den 8. september i Jetsmark Idrætscenter, hvor der særligt er fokus på investeringer og byvækst i området mellem Aalborg og Blokhus. 

Det 2. dialogmøde afholdes i ØAH Hallen den 14. september og her er der særligt er fokus på investeringer og byvækst i området omkring Limfjorden og mod Tranum/Rødhus. 

Det 3. dialogmøde afholdes mandag den 21. september i Fjerritslev Kirkecenter og her er der særligt er fokus på investeringer og byvækst i området Han Herred. 

Inden mødet vil det være en god idé at du har set handlingskataloget

Selve aftenen byder på et oplæg ved Borgmester Mogens Christen Gade samt tre dialogcafeer – som du skal tilmelde dig på forhånd. Inden mødet får du nærmere information om de praktiske forhold og rækkefølgen af cafe-drøftelser.

Vi afvikler arrangementet med siddepladser og under hensyntagen til de givne corona-retningslinjer og tager forbehold for eventuelle nye udmeldinger herom.