Kommunalbestyrelsen holder møde – se dagsorden her

Kommunalbestyrelsen Jammerbugt 2018-2022 Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsen for Jammerbugt Kommune afholder ordinært møde den 27. august 2020 kl. 18.00 på rådhuset i Aabybro.

Åbne dagsordenspunkter

.

 1. Kommunegaranti Saltum Vandværk Amba
 2. Prisfastsættelse af parcelhusgrunde efter udbud – Elbæksmindevej, Biersted
 3. Godkendelse af arkæologiske udgravningsbudget – byggemodning af parcelhusgrunde Vesterbjergvej
 4. Godkendelse af ligestillingsredegørelse 2020
 5. Endelig godkendelse af Lokalplan 13-004, Bolig- og sommerhusom-råde, Strandvejen, Tranum samt Kommuneplantillæg nr. 31
 6. Spildevandsplan 2020-2025
 7. LIFE-projekt i Løgstør Bredning, Nørholm og MariagerfjordÆndring af varmeforsyningsområde fra naturgas til fjernvarme samt
 8. ny varmeproduktion for Forsyningsvirksomheden Grønhøj StrandA/S
 9. I/S Reno-Nord – godkendelse af vedtægtsændringer og udvidelsesaf- tale
 10. Vision for Strategisk Energiplan for Nordjylland
 11. Orientering om nyt fælleskommunalt klimaplan-initiativ
 12. Fordeling af midler fra ‘Pulje til et generelt løft af folkeskolen 2020’
 13. Udpegning af underskriftsberettigede ift. værgemål
 14. Godkendelse af revideret partnerskabsaftale med socialøkonomiske virksomheder
 15. Godkendelse af kvalitetsstandard for klippekortsordning
 16. Godkendelse af høringssvar. Praksisplan for almen lægepraksis
 17. Godkendelse af høringssvar. Fremtidige bygningsmæssige rammer for neurorehabiliteringen
 18. Ansøgning vedr. projekt Ledsagelse til svagtseende over 67 år

Lukkede dagsordenspunkter
140 Køb og nedrivning af gammelt vandværk 
141 Drøftelseafkontrakt