Saltum Skole lyser op

Foto: Saltum Skole
Print Friendly, PDF & Email

Er du kommet forbi skolen i Saltum den seneste tid – Har du sikkert bemærket at der er kommet flotte og hyggelige lys ved indgangen.

-Så er der kommet lys på vores glade og livsbekræftende skulptur ved indgangen. Det ser bare godt ud. Tusind tak til liv i by og skole for at gøre det muligt, lyder det fra skolen.


Liv i By og Skole i Jammerbugt Kommune

I Hvert lokalsamfund er en gruppe nedsat til at koordinere samarbejdet lokalt og i forhold til kommunen. Til Liv i By og skole er også knyttet en styregruppe bestående af borgmester, næstformand for Økonomiudvalget, formand og næstformand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget og Børne- og Familieudvalget, kommunaldirektør, Direktør for Vækst Jammerbugt, Direktør for Børne- og Familieudvalget, Planchef, Afdelingsleder for Kultur og Fritid og Chef for Vækst Jammerbugt.

Samarbejdet mellem lokale og kommunen
Meget af udviklingsarbejdet foregår lokalt i de grupper, byerne har nedsat. Men i løbet af året vil de lokale gruppe mødes både individuelt med styregruppen og i plenummøder med samtlige lokalsamfund, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer og ideer. En model, der har vist sig at fungere, men derfor er der også plads til forbedringer.