Regionerne vil skabe mere social lighed i sundhed via styrket samarbejde med civilsamfundet

Marie Englest Hjort (tv), som studerer folkesundhedsvidenskab, ledsager førtidspensionist Merete Cramer-Petersen til hospitalet, så hun nemmere kommer afsted. Marie er frivillig i organisationen Social Sundhed. Danske Regioner vil styrke samarbejdet med frivillige og civilsamfundsorganisationer for at skabe mere social lighed i sundhed. Fotograf: Anne-Li Engstrøm
Print Friendly, PDF & Email

Regionerne vil skabe mere social lighed i sundhed via styrket samarbejde med civilsamfundet

Social ulighed i sundhed vokser. Nu forpligter de fem regioner sig til et styrket samarbejde med civilsamfundet. ”Sammen kan vi opnå forandringer, der kan mærkes af samfundets mest udsatte,” siger Anders Kühnau.

Førtidspensionist Merete havde meget svært ved at komme afsted til aftaler på hospitalet blandt andet på grund af angstanfald. Nu følger Marie, der er frivillig i Social Sundhed, hende derhen. Nybagt mor Winnie følte sig alene som gravid. Hun fik en ny tæt veninde og et nyt netværk via Mødrehjælpens gruppe for sårbare gravide. Den slags samarbejder mellem hospitaler og civilsamfundsorganisationer vil regionerne nu satse stort på for at skabe mere social lighed i sundhed.

Nedbringe ulighed i sundhed fra start til slut
Konkret forpligter regionerne sig til at styrke samarbejde med patientforeninger, andre organisationer og frivillige. Målet er at skabe en tydelig indgang til samarbejdet, at skabe klare rammer og aftaler og at udbrede sociale henvisninger for derigennem at opnå mere social lighed i sundhed. Sidstnævnte er når læger henviser patienter til lokale tilbud og foreningsliv fx for at afhjælpe ensomhed, som det blandt andet sker i England.

Anders Kühnau, formand for Danske Regioner, siger:
 ”Vi har et særligt ansvar for at hjælpe mennesker med de største behov. Ofte har de et spinkelt eller fraværende netværk. Her kan frivillige bidrage med uvurderlig støtte, rådgivning og tryghed. Indsatsen fra civilsamfundet er med til at nedbringe den sociale ulighed i sundhed fra starten af livet og til den sidste time. Sammen kan sundhedsvæsenet og civilsamfundet opnå forandringer, der kan mærkes af samfundets udsatte.” 

Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen, bakker op og siger: 
”Vi oplever, at mange sårbare familier har svært ved at få adgang til og finde vej i systemets hjælp, og at de derfor ikke får gavn af tilbuddene. Et bedre samarbejde mellem regioner og os i civilsamfundet kan hjælpe nogle af de familier til bedre liv med øget sundhed. Det har vi selv gode erfaringer med i Region Syddanmark.”  

Kristina Louise Bliksted, direktør i Social Sundhed siger: 
”Social Sundhed gennemfører mere end 2000 brobygninger årligt, hvor sundhedsstuderende ledsager sårbare patienter til hospitalet. Møderne sker patientens præmisser og forebygger udeblivelser fra behandling. Frivillige kan og skal noget andet end de sundhedsprofessionelle. Sammen med regionerne kan vi gøre en endnu større forskel, og det er fantastisk, at vi ikke længere skal drøfte ‘om’ civilsamfundet skal bidrage i regionerne, men nu er klar til konkret at drøfte ‘hvordan’ vi skal bidrage.”  

Første skridt er en fælles indgang
Det første skridt er, at alle regioner får en tydelig indgang og klare rammer for samarbejdet. Derfor har Danske Regionerne indsamlet gode råd og eksempler på tværs af regionerne til inspiration.