Regeringen prioriterer 15,4 millioner til lokale projekter i Nordjylland

Erhvervsminister Simon Kollerup. Foto: Andreas Beck.
Print Friendly, PDF & Email

Regeringen har besluttet at prioritere 93 millioner kroner til de lokale aktionsgrupper (LAG-grupper) i 2021. Det sker for andet år i træk efter en årrække med markante nedskæringer på området.

For de lokale aktionsgrupper i Region Nordjylland betyder det helt konkret, at de efter årsskiftet får 15,4 millioner kroner til nye projekter på egnen.


Med LAG-midlerne får de lokale aktionsgrupper mulighed for at give borgere, virksomheder og foreninger en økonomisk håndsrækning til at udvikle det lokale erhvervsliv eller til at understøtte gode levevilkår i landdistrikterne og på småøerne.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

“De midler, vi prioriterer til de lokale aktionsgrupper, er virkelig vigtige for udviklingen i Danmarks landdistrikter. De skaber liv og aktivitet og er med til at fastholde arbejdspladser – også her i Nordjylland. Det er en vigtig prioritet for regeringen at skabe et sammenhængende Danmark, og her spiller LAG-midlerne en stor rolle.”

I Region Nordjylland er der i alt fire lokale aktionsgrupper, der administrerer midlerne: LAG Jammerbugt Vesthimmerland, LAG Thy-Mors, LAG Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev og LAG Himmerland.

Dertil kommer LAG Småøerne og LAG Langeland, Læsø, Samsø, Ærø, der til sammen får ca. 11,4 millioner kroner, der også kan komme projekter i Region Nordjylland til gode.

Klar melding til de lokale aktionsgrupper

Ved allerede nu at give en klar udmelding om, hvilke midler der er til projekter i overgangsåret 2021, håber erhvervsministeren, at overgangen til den kommende programperiode bliver så smidig som mulig.

Erhvervsminister Simon Kollerup:

“Det er meget vigtigt for mig, at de lokale aktionsgrupper får at vide hvor mange penge, der er at gøre godt med til lokale projekter til næste år. For vi må ikke bremse virkelysten ude i landdistrikterne. Vi har løbende brug for ideerne fra ildsjælene og de lokale drivkræfter. Det er de lokale aktionsgrupper, der bedst kender de konkrete behov i deres nabolag, og derfor ved de også, hvor og hvordan der skal sættes ind.”

I Region Nordjylland er der bl.a. i 2015 givet støtte til et oplevelsescenter for Hornvarefabrikken i Bøvlingbjerg. Målet med projektet var at bruge den særegne vestjyske kulturarv aktivt til at tiltrække nye turister og forbrugere.

I 2015 blev der for eksempel også givet støtte til projektet “Fremtidens mejeri i Gedsted”, hvor formålet var at videreudvikle mejeriets produktion af økologiske skimmeloste med fokus på produkt- og produktionsudvikling, arbejdsmiljø og kvalitetssikring af produktionsfaciliteterne.

Fakta om LAG

I den nuværende danske LAG-indsats er der i alt 26 lokale aktionsgrupper på tværs af landet, som tilsammen dækker over 56 kommuner og 27 småøer.

De lokale aktionsgrupper (LAG) giver tilskud til projekter, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. Aktionsgrupperne prioriterer midlerne på baggrund af deres egen lokale udviklingsstrategi.

Den nuværende LAG-indsats er en del af det danske Landdistriktsprogram, der officielt udløber år 2020. Der er aktuelt forhandlinger om rammerne for den nye programperiode 2021-2027, som ikke når at blive færdige, så man kan starte op allerede i 2021.

Derfor har EU-Kommissionen besluttet, at 2021 kan være et overgangsår, hvor reglerne for den nuværende periode stadig gælder.