Radikale Venstre vil bevare Camping Rolighed

Jørn Baandrup, byrådskandidat Radikale Venstre
Jørn Baandrup, byrådskandidat Radikale Venstre

Af Jørn Baandrup, Byrådskandidat Radikale Venstre

På byrådsmødet den 3. september sendte byrådet Kommuneplan 2021 til høring. Politikerne ville give tilladelse til at opføre megasommerhuse på op til 300 kvadratmeter. Ved Munkens Klit ved Ingstrup skal et 32 hektar stort område bebygges med 131 megasommerhuse og ved Tranum skal der placeres 58 sommerhuse på 14 hektar.

-- annonce ---

Den 28. september var der borgermøde i Brovst, hvor planen blev drøftet.
Mange sommerhusejere og fastboende var mødt op for at tilkendegive deres store utilfredshed med placeringen af sommerhuse i de to områder.

En borger ville vide, hvilken holdning de politiske partier havde til placering af megasommerhuse i de to udstykninger. Borgmester Mogens Gade, Venstre ville gerne have en betænkningstid på ti uger før han skal stemme om planen på byrådsmødet i december. Socialdemokratiet, Lokallisten, Dansk Folkeparti og SF undlod at fortælle borgerne om deres holdninger til megasommerhuse.

Men Radikale Venstre sagde klart nej til placering af sommerhuse i de to områder
Begge områder ligger tæt på landskabsfredninger og markante kystklitter.
I begge områder findes også naturbeskyttede arealer såsom overdrev, søer,
damme og skove.

Den 27. oktober sendte Radikale Venstre en indsigelse til Kommuneplan 2021.
Vi ønsker områderne udtaget af planen, da begge områder er i strid med de gældende skovbyggelinjer. Det er tvivlsomt, at Miljøstyrelsen vil give de nødvendige dispensationer til byggeri af megasommerhuse.
Ved høringsfristens udløb er der kommet mere end 150 indsigelser til Kommuneplan 21. Hovedparten af indsigelserne handler om megasommerhusene.

På et debatmøde i TV-Nord den 8. november ønsker byrådskandidaterne Diane Aarestrup, Socialdemokratiet og Mogens Gade, Venstre, at de to områder i Tranum og Munkens Klit udtages af kommuneplanen.
Samtidig tilkendegiver de to kandidater, at campingpladsen Camping Rolighed ved Ingstrup vil være et godt sted til placering af megasommerhusene.

Efter et møde med campingpladsens ejer Peter Kjær på borgmester-kontoret mandag den 25.oktober er Mogens Gade opsat på at placere placere 10-15 megasommerhuse på campingpladsen, Som mange gange tidligere er det Mogens Gade, der både optræder som politiker og sagsbehandler/rådgiver om planloven.

Men byrådskandidat Mogens Gade har et dilemma!
Han ønsker samtidig at bevare Camping Rolighed som campingplads.
Mogens Gade vil gerne gøre alle borgere glade og tilfredse!
Det bliver spændende at se, hvad han vælger denne gang.
Skal han gøre gæsterne på campingpladsen glade eller
skal han arbejde på at øge Peter Kjærs formue ?

Radikale Venstre vil bevare Camping Rolighed som campingplads.
I 2021 er de to campingpladser Saltum Strand Camping og Guldager Camping lukket som campingpladser. På begge pladser vil der blive bygget sommerhuse på 150 kvadratmeter. Det er ikke alle danskere der har kapital til at bygge et sommerhus. Det skal fortsat være muligt at holde campingferie i Jammerbugt. Mange mennesker fra
Danmark og udlandet har haft mange gode ferieophold på Camping Rolighed. Vi vil kæmpe for at bevare campingpladsen !

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn