Psykiatrifonden og Sind kræver forandring nu: Sygemeldte bliver mere syge af jobcenterforløb

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Sygemeldte, som er tilknyttet et jobcenter, oplever alvorlige, psykiske belastninger i forbindelse med deres tilknytning til jobcentret. Syv ud af ti svarer i en undersøgelse, udarbejdet af Psykiatrifonden og Sind, at kontakten med jobcentret belaster deres livskvalitet, mens en fjerdedel svarer, at kontakten med jobcentret ligefrem giver dem tanker om, at livet ikke er værd at leve.

I dag går de politiske forhandlinger om en justering af fleksjob- og førtidspensionsreform i gang, og behovet for forandringer er stort.


De to organisationers formænd anbefaler blandt andet, at afklaringsforløb skal forkortes drastisk, at lægers vurderinger fremover ikke kan tilsidesættes som i dag og at jobcentrene ikke må sætte aktiviteter i gang, der forværrer den sygemeldtes helbred.

I dag sætter partierne bag reformen af reglerne førtids- og fleksjob sig sammen og begynder at forhandle om justeringer af reformen.

Og behovet for et mere værdigt system er stort, viser en undersøgelse, som Psykiatrifonden og Sind kan offentliggøre de endelige resultater af i dag. Undersøgelsen er foretaget blandt ca 1400 sygemeldte medlemmer af fagforbundene 3F, FOA og Dansk Magisterforening, og den viser, at det psykiske helbred i høj grad belastes af kontakten med landets jobcentre.

67,9% svarer, at jobcentrene belaster deres livskvalitet i nogen grad eller høj grad, mens knap hver fjerde har tanker om, at livet ikke er værd at leve pga. kontakten til jobcenteret. Halvdelen svarer, at der bliver set bort fra lægeudtalelser og at jobcenteret sætter aktiviteter i gang, der forværrer helbredet.

Kræver ressourcer og bedre lovgivning

Sagsbehandlerne ude på de enkelte jobcentre oplever et hårdt arbejdspres. Det er hverken jobcentre eller deres medarbejdere, der er problemet – der skal flere ressourcer og bedre lovgivning til.

Tid er helt afgørende

Jo længere tid, en sygemeldt befinder sig i beskæftigelsessystemet, desto større er risikoen for, at han eller hun oplever, at det forringer deres livskvalitet, viser undersøgelsen.

Over halvdelen af de adspurgte sygemeldte fortæller, at ydmygelse, manglende værdighed, en manglende følelse af frihed og mangel på kontrol over deres eget liv præger deres jobcenterkontakt. Og forekomsten af oplevet forringet livskvalitet og tanker om, at livet ikke er værd at leve, stiger markant efter et til to års forløb.

Oplever pres

Derudover kan alle ikke arbejde lige meget. Og det er der ikke altid forståelse for på jobcentrene. I SIND og Psykiatrifondens undersøgelse svarer 56,9% “meget enig” eller “enig” til udsagnet: “Jeg oplever et pres fra jobcenteret for at arbejde/arbejde flere timer, end jeg kan magte”.

Ser bort fra lægeudtalelser

Når fagpersoner som læger, psykologer eller psykiatere udtaler sig om en borgers sag, tager jobcentrene ofte ikke de faglige bedømmelser for gode varer. Knap halvdelen af respondenterne peger på, at jobcenteret har set bort fra udtalelser fra deres læge, psykolog eller psykiater. 27,6% af respondenterne svarer desuden, at de har fået deres helbred forværret af arbejdsprøvninger og praktik.