Psykiatrien i Nordjylland bliver styrket i 2020

Formanden for Psykiatriudvalget i Region Nordjylland, Jette Ramskov
Print Friendly, PDF & Email

I det nyligt indgåede budgetforlig for 2020 er der afsat penge til at styrke den ambulante behandling af patienter med sværest psykisk sygdom, til at øge behandlingskapaciteten i den ambulante børne- og ungdomspsykiatri samt til at udbrede et tilbud om opsøgende indsats rettet mod indlagte psykiatriske patienters fysiske sygdomme.

Styrket behandling af sværest psykisk syge
Psykiatrien i Region Nordjylland er blevet prioriteret højt i det nyligt indgåede budgetforlig, der skal endeligt vedtages i Regionsrådet 29. oktober. Formanden for Psykiatriudvalget, Jette Ramskov, glæder sig over, at psykiatriområdet bliver styrket med 12 mio. kr. i 2020.

Hun fremhæver, at der blandt andet er sat 5 mio. kr. af til at styrke den ambulante behandling af de sværest psykisk syge patienter som eksempelvis skizofreni. Her er Psykiatrien i gang med at indføre en ny behandlingsmodel, F-ACT (Flexible Assertive Community Treatment), hvor patienten bliver tilbudt intensiv behandling i dårlige perioder, mens den nedjusteres tilpasset til individuelle behov, når patienten har det bedre.

– Vi har et behov for at styrke vores indsats over for de borgere, der er allerhårdest ramt af svær psykisk sygdom. Her er den nye model enormt spændende, fordi den giver fleksible muligheder for hurtigt at gøre en indsats for netop disse patienter, når behovet opstår, siger Jette Ramskov.

Omkring 1.400 patienter ser ud til at få gavn af de tværfaglige F-ACT-teams, der fra 1. november 2019 gradvist bliver udrullet i Psykiatrien. Pengene i budgetforliget skal gå til at ansætte fagpersonale samt mentorer med brugerbaggrund.

Hurtigere hjælp i børne- og ungdomspsykiatrien

Derudover har et stigende henvisningspres til børne- og ungdomspsykiatrien betydet, at der er sat 5 mio. kr. af til at øge den ambulante behandlingskapacitet. Ligesom der er afsat 1 million kroner til en ekstra privatpraktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri.

– Det er glædeligt, at der er prioritereret penge til børne- og ungdomspsykiatrien. Den øgede speciallægekapacitet og et tættere samarbejde med behandlingspsykiatrien vil bidrage positivt til at lette adgangen til behandling for børn og unge i Nordjylland, forklarer Jette Ramskov.

Psykisk syges overdødelighed skal mindskes

Der er også sat 1 million kroner af til at udbrede den såkaldte liaison somatik til hele regionen. Det er en samarbejdsform på tværs af psykiatri og somatik, hvor somatisk personale tager hånd om fysiske symptomer og sygdomme hos de indlagte patienter i psykiatrien. Lige nu findes tilbuddet kun i Klinik Psykiatri Syd i Aalborg, men det skal nu udbredes til Klinik Psykiatri Nord i Brønderslev, Frederikshavn og Thisted.

– Der har været rigtigt gode erfaringer med projektet, og jeg nu ser frem til, at de indlagte patienter i hele regionen får gavn af tilbuddet. Vi ser en kraftig overdødelighed blandt mennesker med alvorligt psykisk sygdom, og den er ofte relateret til underbehandlede eller oversete fysiske sygdomme. Ved denne opsøgende indsats får vi mulighed for tidligere at få sat ind over for patientens fysiske sygdomme og på den måde mindske overdødeligheden, siger Jette Ramskov.

Fakta – Sådan styrkes Psykiatrien

– Midler til implementering af F-ACT: 5 mio. kr.

– Midler til at øge behandlingskapaciteten i børne- og ungdomspsykiatrien: 5 mio. kr.

– Udbredelse af liaison somatik til resten af regionen: 1 mio. kr.

– En ny privatpraktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri: 1 mio. kr.

– Fortsat finansiering af de midler til udredning og behandling af demens i regi af den nationale demenshandlingsplan, som ellers bortfalder ved årsskiftet: 5,2 mio. kr.