Projekter afsluttet: Regnskaber holder sig inden for budget

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Projekter afsluttet: Regnskaber holder sig inden for budget

Jammerbugt Kommune har afsluttet en lang række anlægsprojekter, som alle har holdt sig inden for det planlagte budget eller under. Det drejer sig bl.a. om renoveringer, byggemodninger, bygningsvedligehold og områdefornyelse.

Bygningsprojekter
F.eks. har Jammerbugt Kommune i 2023 udført energibesparende tiltag rundt omkring i kommunen. Det gælder bl.a. ledlamper på Fjerritslev Skole, ventilation i Gjøl SFO og på Biersted Skole samt udskiftning fra oliefyr til luft-til-vand-varmepumpe på lejrskolen Lille Norge. Derudover er der udført vedligeholdelser på bl.a. legepladser, institutioner, strandkiosker og haller. Alle disse projekter har samlet set holdt sig under budget, og mindreforbruget overføres til 2024, så f.eks. manglende malerarbejde kan blive udført, når vejret tillader det.

Områdefornyelsen i Fjerritslev
Blandt kommunens mange projekter er også områdefornyelsen i Fjerritslev, som bl.a. har omfattet Torvet, Nørregade og en skaterbane ved skolen. Områdefornyelsen er nu officielt afsluttet med Kommunalbestyrelsens godkendelse af regnskabet, som viser et mindreforbrug på ca. 800.000 kr. 

Dette beløb overføres til “Midtbyplan Fjerritslev”, som er en videreudvikling af områdefornyelsen. Her er der fokus på Droobs Plads og Søgade. Midtbyplanen er udarbejdet med hjælp fra nøgleaktører i byen, handelsstandsforeningen, borgerforeningen og borgermøder. I planen lyder det bl.a., at Fjerritslev fortsat skal være en stærk handelsby, hvor der er oplevelser i bymidten, og at der skal være en bedre forbindelse mellem byen og anlægget/parken, som også ligger i bymidten.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn