Private virksomheder får tilbudt sundhedssamtaler

Morten Klessen (A), Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune tilbyder private virksomheder sundhedssamtaler for at forbedre sundheden generelt. Virksomheden TeeJet Technologies Denmark ApS i Aabybro takkede ja til tilbuddet.

Da Jammerbugt Kommune tilbød elektronikvirksomheden TeeJet et forløb med fokus på at forebygge muskelskelet- og livstilssygdomme hos medarbejderne, takkede de straks ja til at deltage.

”Vi har i forvejen fokus på sundhed. Medarbejdere kan blandt andet gå en tur hver dag, og vi har frugt- og massageordning. Så da vi hørte om tilbuddet, var vi sikre på, at det skulle vi være med i. Det viste sig, at medarbejderne var enige, for 40 ud af 44 valgte at være med”, fortæller produktionschef Keld Jørgensen fra TeeJet.

Det var i september 2018, forløbet startede op, og siden har medarbejderne haft en individuel sundhedssamtale med en sundhedsfaglig medarbejder fra kommunen, fået en status over deres sundhedsmæssige tilstand, og en plan for, hvordan de kan arbejder med deres sundhed.

”Det har været et godt supplement til vores øvrige tilbud og en øjenåbner for os. Med udgangspunkt i os selv har vi haft en god, personlig samtale. Vi er blevet set som ét menneske i den situation, vi hver især står i. Det er motiverende for de fleste”, forklarer regnskabschef i TeeJet Anne Mette Boel.

Træning i og uden for arbejdstiden

Sundhedssamtalen handlede om emner som: søvn, kost, trivsel, kroppen, bevægelse, røg og alkohol. Den efterfølgende indsats kan spænde bredt.

”Sammen med hver medarbejder har vi lavet en plan, som passer til lige netop den enkelte. Planen kan omfatte: Kontakt til egen læge, tilbud om kostvejledning og rygestop fra kommunen og forskellige motionsformer i foreninger og motionscentre. Vi giver ofte også råd, der hjælper den enkelte medarbejder med at forbedre egen sundhed. På TeeJet er flere begyndt at styrketræne efter samtalerne, og så har vi introduceret elastikøvelser”, fortæller sundhedskonsulent Helle Ulrick Poulsen fra Jammerbugt Kommune.

Elastikøvelserne laver medarbejderne to gange om ugen på arbejdspladsen. De tager ca. 10 minutter ad gangen, og kan halvere smerter i skulder og nakke. Så en forholdsvis lille indsats med stor effekt.

”Jeg arbejder på kontor og er derfor ved mit skrivebord mange timer hver dag. Da vi gik i gang med elastikøvelserne kunne jeg tydelig mærke, hvordan mine nakke- og skulderspændinger blev reduceret. Mine muskler i armene er også blevet styrket, og generelt giver det velvære i kroppen at få løsnet muskulaturen op”, forklarer Anne Mette Boel.

Produktionsmedarbejder, Helle Stenstrop, er også en af dem, der har taget træningen til sig efter samtalen.

”Til at starte med var jeg faktisk lidt skeptisk overfor samtalerne. Det viste sig at være rigtig rart at tale med en, som forstod mig. Jeg aftalte med Helle fra kommunen, at et realistisk mål var to timer i Loop hver uge, og en gåtur hver dag. Nu er jeg minimum tre timer i Loop om ugen, nogle gange også med min mand. Det motiverer mig at se, hvor meget jeg har forbedret mig. Det er en gave”, siger hun.

Sundhed og motion er også kommet på dagsordenen hjemme hos bogholder Vivi Nielsen.

”Jeg har tabt mig, siden vi begyndte på forløbet, og det er fantastisk at mærke, hvordan jeg får mere energi, efter jeg har trænet. Generelt tænker jeg mere over kost og motion, og at det er noget, jeg skal holde fast i. Jeg har altid gået meget, men nu er jeg og min mand begyndt at træne i motionscenter to gange om ugen. Det er rart at gøre det sammen”, slår Vivi Nielsen fast.

En tur på vægten er blevet spændende

De fleste synes normalt ikke, at det er sjovt at stige op på vægten. Sådan har det ikke vist sig at være hos TeeJet. Hvor de ligefrem står i kø for at blive vejet.

”Som en del af sundhedssamtalerne bliver vi vejet. Det er sjovt og alvorligt på én gang, og vi snakker meget om body age, fedtprocenter og muskelmasse, når medarbejderne fra kommunen har været forbi med vægten. Det er motiverende at få tal på sin sundhed, og der går sport i at kæmpe for at beholde sin vægt eller måske tabe sig fra gang til gang”, smiler superviser i produktionen Dorthe Bjerg. 

Derfor er sundhedskonsulent Helle Ulrick Poulsen blevet bedt om en genvejning af medarbejderne hos TeeJet.

En gevinst for medarbejdere, virksomheder og kommunen

Ud over en mærkbar effekt hos medarbejderne, så gennemfører kommunen og virksomhederne sundhedssamtalerne som en proaktiv og forebyggende indsats og på den måde mindsker risikoen for, at medarbejdere får livsstilsbetingende sygdomme og muskelskeletlidelser. Lidelser, der kan betyde lange sygemeldinger.

”Vi ser sundhedssamtalerne og vores øvrige sundhedstiltag som en investering på den lange bane. Vi får sundere og gladere medarbejdere, men gør det også, fordi vi regner med at få mindre fravær blandt medarbejderne”, fortæller Keld Jørgensen.

Forløbet kører som udgangspunkt et halvt år, hvor der er løbende opfølgning med vejning, konsulentbistand og vejledning. Det endelige forløb afhænger altid af, hvad der bliver efterspurgt, og hvad behovet er på den enkelte arbejdsplads.

En opgørelse fra Jobcenter Jammerbugt viser, at i otte procent af 420 afholdte sundhedssamtaler er sygemeldinger forebygget gennem et samarbejde med Jobcenter Jammerbugts Forebyggelses- og Fastholdelsesteam.

”Vi kan se, at sundhedssamtalerne er med til at udbrede budskabet om, at vores Forebyggelses- og Fastholdelsesteam har en række indsatser, der regulært kan forebygge sygemeldinger. Endnu en gang kan vi se, at indsatserne virker”, udtaler Morten Klessen, Formand for Beskæftigelsesudvalget.

Fakta

Sundhedssamtalerne er en del af et projekt rettet mod specielt Industri- og Transportvirksomheder, landbrug, rengøring og hjemmepleje.

Projektet har et tæt samarbejde med jobcenter Jammerbugts Forebyggelses- og fastholdelsesteam om at forebygge sygemeldinger.