Priserne på energi eksploderer, og det skal aftale understøtte

Foto: Jammerbugtposten.dk


Forbrugernes energipriser buldrer derudad, og selvom langt de fleste fjernvarmeforbrugere kan lune sig ved stabile og billige varmepriser, er der også fjernvarmeforbrugere, der på grund af de høje el og gaspriser må forberede sig på store ekstra regninger i den nye varmesæson.

Derfor er det forståelige, at der nu lander en aftale om en indefrysningsordning, som kan holde hånden under de boligejere, der bliver hårdest ramt af stigende energipriser og som ikke har råd til her og nu, at betale den store ekstra regning.

-- annonce ---

Den nye aftale om indefrysningsordningen gør det muligt for kunder at bede om indefrysning af en del af betalingen, som derefter kan betales tilbage ved en afdragsordning. Dansk Fjernvarme anerkender det store behov, der er for at understøtte de kunder, der bliver hårdest ramt af de høje energipriser.

– Fjernvarmen har langt hen ad vejen vist sig robust ved at have flere energikilder til at producere varme. Langt de fleste fjernvarmeforbrugere i Danmark kan forvente uændrede priser eller beskedne prisstigninger den kommende vinter i forhold til nu. Der er dog enkelte selskaber, der har store udfordringer, da de har været bundet til at bruge gas eller har baseret sig på store mængder el, der også er steget kraftigt i pris. Disse selskaber og deres forbrugere kræver en målrettet indsats, og derfor tager vi også imod den håndsrækning, som de politiske partier nu er blevet om, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Aftalen om indefrysningsordningen lægger op til, at forbrugere med direkte kundeforhold til deres fjernvarmeselskab kan gøre brug af ordningen. De forbrugere, som er kunder gennem boligforeninger eller udlejningsejendomme kan, ifølge den politiske aftale, indtræde i ordningen som et samlet kundeforhold.

Fjernvarmen går konstruktivt til opgaven
El-, gas- og fjernvarmesektorerne er tre vidt forskellige størrelser og rammes vidt forskelligt af de høje energipriser. Og ikke mindst det faktum, at hvor alle gaskunder og alle elkunder er ramt af samme høje prisstigninger, så er situationen for fjernvarmeselskaberne anderledes, hvor det er nogle få og ofte mindre selskaber, der står med den største udfordring. Det anerkender de politiske partier også i aftalen.

– I Dansk Fjernvarme er vi glade for, at forligspartnerne har anerkendt den udfordring, der ligger ved at indføre ordningen i fjernvarmesektoren. Vi går konstruktivt til opgaven med at hjælpe vores forbrugere igennem krisen. Der ligger en række udfordringer, som vi skal have håndteret, ikke mindst i forhold til at kunne håndtere fakturering og bogføring og efterfølgende opkrævning af det indefrosne beløb, siger Kim Mortensen og slutter:

– Politikere og myndigheder beder jo på denne måde fjernvarmeselskaberne om at agere bank eller kreditvirksomhed, og det er ikke en opgave de tidligere har påtaget sig. Vi havde hellere set, at staten eller bankerne havde taget denne opgave på sig – men sådan skulle det altså ikke være, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, der til gengæld har en forventning om at staten er med til at dække omkostningerne til denne ekstra administration, der jo i sagens natur ikke kan væltes over på de allerede hårdt belastede varmeforbrugere.

Ifølge aftalen lægger aftaleparterne op til, at indefrysningsordningen vil gælde for fjernvarmekunder med en pris pr. kWh på 1,44 kroner, svarende til en årlig varmepris på 26.000 kroner. Indefrysningsordningen vil således gælde for den del af regningen der overstiger 26.000 kr.