Politisk fokuspunkt 2021 | Renoveringsprojekter, havne og oprensning af sejlrender til havne

Haverslev Havn Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Renoveringsprojekter, havne

Forligsparterne ønsker, at der i 2021 igangsættes en proces omkring havnene i Jammerbugt Kommune i fællesskab med de enkelte lokalsamfund, med brugerne og med involvering af en fundraiser. Der ønskes udarbejdet et kommissorium i første kvartal af 2021 der sendes til behandling i både Teknik- og Miljøudvalget og Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Oprensning af sejlrender til havne

For forsat at kunne opretholde besejlingen af Attrup og Haverslev Havne, er det nødvendigt at tilføre nye midler til oprensningen af sejlrenderne. Den gamle klapplads er fyldt op, og der er tildelt en ny klapplads ved Løgstør Bredning. Det giver øgede udgifter til oprensning for de to havne på i alt ca. 1,8 mio. kr.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune