Politisk fokuspunkt 2021 | Kvalitetsløft til alle daginstitutioner

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Kvalitetsløft til alle daginstitutioner

Med budgetaftalen sker der et kvalitetsløft i form af en højere normering i daginstitutioner. Dette er et afgørende skridt på vejen mod at styrke kvaliteten i alle daginstitutioner i Jammerbugt Kommune.

Børn tilbringer en stor del af deres tid i dagtilbud og vi har alle et ansvar for, at vores børn får den bedste start på livet. Vi har derfor en unik mulighed for igennem dagtilbud af høj kvalitet at gøre en positiv forskel for alle børn – og især for udsatte børn. Høj kvalitet i dagtilbud – kommunale såvel som private –bliver skabt i hverdagen, og det understøttes bl.a. af normeringen.

En højere normering i daginstitutionerne giver bedre muligheder for, at der i den enkelte daginstitution er kvalificeret og tilstrækkeligt pædagogisk personale. Dygtige pædagogiske personaler, som har tid og kompetencer til at tilrettelægge udviklende læringsmiljøer for alle børn. Dette er vigtigt, ikke mindst i lyset af implementeringen af de styrkede læreplaner, således, at det styrende i det pædagogiske arbejde bliver børnenes egen nysgerrighed, børnefællesskaber og leg.

I Jammerbugt Kommune vil vi effektivisere på ledelse og øge normeringen til det enkelte barn. Derfor må reduktionen fra 5 til 4 overordnede dagtilbudsledere ikke give færre hænder på gulvet, det forventes samtidigt, at de 4 ledere løser de opgaver, som tidligere blev løst af 5 og dermed, at der ikke bliver ekstraopgaver til den enkelte afdelingsleder.

Forligsparterne er samtidig enige om at der afsættes 2,5 mio. kr. til yderligere normering.

Dagtilbuddenes mulighed for overførselsret på +/- 10 % fastholdes, men vi forventer, at de afsatte midler primært bruges til normering. 

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune