Politisk fokuspunkt 2021 | Forebyggende ungeindsats og en evaluering skal sikre, at de unge klædes endnu bedre på i valget af ungdomsuddannelse

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Forebyggende ungeindsats

Med henblik på en endnu mere målrettet og helhedsorienteret indsats for unge i overgangen mellem børn og voksne, har Jammerbugt Kommune investeret i en overgangsmentor, der skal understøtte de unge, der måtte have behov for støtte i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Overgangsmentoren er tilknyttet kommunens Ungeenhed og vil udøve sit virke i tæt samspil med Børne- og Familieforvaltningen, samt det specialiserede voksenområde.

En evaluering skal sikre, at de unge klædes endnu bedre på i valget af ungdomsuddannelse

I Jammerbugt Kommune kan der konstateres en stigning i antallet af unge, der erklæres uddannelsesparate, og på forvaltningsniveau er der over en årrække skabt et tæt og konstruktivt samarbejde mellem Ungeenheden, der organisatorisk er forankret i arbejdsmarkedsafdelingen, og skoleafdelingen, hvor uddannelseskoordinatoren spiller en aktiv rolle. Men det er ikke gjort med det.

Når vi skal sikre, at den enkelte unge klædes bedst muligt på til valget af uddannelse, kræver det, at vi går et spadestik dybere og evaluerer på det konkrete samarbejde mellem folkeskolens lærere og UU-vejlederne, da de sammen har en uvurderlig rolle i at støtte, guide og klæde de unge bedst muligt på. Et fokus der er helt i tråd med en række af indsatserne i planstrategien, som netop handler om at styrke de unge i forhold til uddannelse og job. Derfor skal vi se på, hvordan det konkrete samarbejde mellem lærerne og UU-vejlederne fungerer i praksis, og er der en fælles forståelse af opgaveløsningen – og målet? Kunne vi f.eks. med fordel etablere en formaliseret praktikaftale, så en del af de unge ad den vej bliver klædt bedre på?

Det er blot nogle af de emner, en evaluering skal give svar på, så vi sammen kan vurdere, hvordan vi skaber rammerne for, at de unge på sigt klædes endnu bedre på i valget af ungdomsuddannelse. 

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune