Politisk fokuspunkt 2021 | En fortsat effektiv arbejdsmarkedsindsats

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


En fortsat effektiv arbejdsmarkedsindsats

Konjunkturerne i Danmark gennem de seneste år, suppleret med en målrettet og effektiv arbejdsmarkedsindsats i Jammerbugt Kommune, har resulteret i at stadig færre borgere i kommunen modtager offentlig forsørgelse. Den seneste periode er dog præget af en stigning grundet effekter af COVID-19, hvilket gælder for samtlige landets kommuner.

For landets kommuner under ét gør sig også gældende, at der gennem de seneste år, er sket en stigning i antal tilkendelser af førtidspension, og dette er ligeledes tilfældet i Jammerbugt Kommune. Samtidig er der i 2020 indført den nye ordning vedr. seniorpension, som borgere kan visiteres til, hvis de er nedslidte fra arbejdsmarkedet.

Kommunerne er via den årlige økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening og staten, kompenseret for øgede udgifter til de to pensionsordninger og denne kompensation er også udmøntet i budget 2021, således der sikres finansiering til det antal pensioner, der er behov for i Jammerbugt Kommune.

På de øvrige forsørgelsesområder kan Jammerbugt Kommune, på baggrund af en kvalificeret indsats, igen i år reducere udgiften som følge af den tidligere nævnte nedgang i antal borgere på offentlig forsørgelse. Reduktionen i 2021 er dog ikke så stor som ved tidligere budgetlægninger, idet der er taget højde for fortsatte konsekvenser af COVID-19.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune