Politisk fokuspunkt 2021 | El-ladestandere, cykelstier og trafiksikkerhed

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


El-ladestandere

For at sikre infrastrukturen omkring elbiler og betjening af de kommunale bygninger der afsat 0,2 mio. kr., til udarbejdelse af en plan for en ny ladestruktur. Det er planen at inddrage private virksomheder og evt. udbyde driften af den kommunale forpligtigelse.

Cykelstier og trafiksikkerhed

Kommunalbestyrelsen har løbende investeret i cykelstier. Tiden er kommet til at cykelstiplanen skal evalueres, og der skal gøres status over de cykelstier, der har været indarbejdet i tidligere budgetter. Herefter skal Kommunalbestyrelsen have fokus på, hvorledes vi kommer videre i planen. Der er et tydeligt behov for cykelstier bredt fordelt i Jammerbugt Kommune. Cykelstier er vigtige i forhold til trafiksikre skoleveje, for kommunens egne borgere og for turister. Ligeledes er brug af cykler vigtige i forhold til kommunens sundhedspolitik.

Jammerbugt Kommune vil fortsat sikre en tæt kontakt og en god dialog med Vejdirektoratet, om at forbedre trafiksikkerheden på statens veje. Det handler bl.a. om sikker skolevej til Fjerritslev Skole og Fjerritslev Gymnasium, om Migatronic-krydset og Bonderup-krydset og færdiggørelse af cykelsti langs Aalborgvej til Aalegaardsmark.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune