Politisk fokuspunkt 2021 | Alle har ret til fritidsaktiviteter

Arkivbillede. Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Alle har ret til fritidsaktiviteter

Forligsparterne er enige om, at der afsættes yderligere kr. 500.000 kr. til Fritidsområdet i Jammerbugt Kommune. Tilskuddet udmøntes via Folkeoplysningsudvalget som et medlemstilskud. Alle børn har krav på et godt børneliv og et aktivt foreningsliv og skal derfor have mulighed for at blive en del af fællesskabet.

Foreningslivet får mulighed for at iværksætte initiativer som fx åbne arrangementer for alle kommunens børn og unge, jf. erfaringerne fra COVID-19.

Dette understøtter også ambitionen om at blive Danmarks bedste fritidskommune.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune