Plan for udvikling i Slettestrand og Thorupstrand

FOTO: Niclas Jessen
Print Friendly, PDF & Email

I 2018 blev Slettestrand og Thorupstrand udpeget som én fælles destination i ”Udviklingsplan for Vestkysten – en fælles ambition for turismen frem mod 2025”.

Overordnet peger planen på tre centrale udfordringer i dansk turisme:

 • Den rette overnatningskapacitet
 • Flere og bedre oplevelser
 • Tiltrækning af flere turister

Derfor har Kommunalbestyrelsen vedtaget en strategisk-fysisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand, der netop har fokus på de tre udfordringer. Udviklingsplanen peger på indsatser til, hvordan området kan udvikle sig til et fælles feriested, et mere strategisk arbejde med overnatningskapacitet, og oplevelser og tiltrækning af flere turister.


Målet for Slettestrand og Thorupstrand er at bygge en destination op med naturen som omdrejningspunkt – båret af outdoor og friluftsliv, bæredygtighed og kvalitet. I planen er beskrevet konkrete vækstmål:

 • 3% årlig gennemsnitlig vækst i døgnforbruget
 • 90% af besøgende skal være tilfredse med deres ophold/besøg
 • 2% nye overnatningsformer er udviklet
 • 5-10 nye produkter/oplevelser er udviklet af og mellem aktørerne.

Udviklingsplanen tager afsæt i eksisterende planer og strategier, og arbejdet med den er sket i et tæt samarbejde med især kommercielle aktører i området. I processen med planen er der gennemført interviews med foreninger og kommercielle aktører i området. Der er holdt en workshop ved Slettestrand, og på de lokale udviklingsplan-møder er deltagerne orienteret om arbejdet, hvor de også har haft mulighed for at komme med input til udviklingsplanen.

For Slettestrand skal der være fokus på:

 • Slettestrandvej som ankomstpunkt
 • Naturen skal mere ind i byen
 • Forbedring af internt stinetværk
 • Oplevelsesudvikling på stranden

For Thorupstrand skal der være fokus på:

 • Bedre adskillelse af erhverv og turisme
 • Et mere synligt ankomstpunkt
 • Flow og etablering af nyt spilhus
 • Oplevelsesudvikling