Penge til lokale projekter i Nordjylland skal hurtigere ud at arbejde

Erhvervsminister Simon Kollerup Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Erhvervsstyrelsen har nedsat en task force, der skal nedbringe sagsbehandlingstiden for LAG-sager.

Målet er, at sagsbehandlingstiden på udbetalingssager går fra i gennemsnit 103 arbejdsdage til maksimalt 60 arbejdsdage allerede fra 31. juli 2020.


Erhvervsminister Simon Kollerup:

“Midlerne til de lokale aktionsgrupper skal ikke sande til i sagsbehandling. Dem skal vi i stedet have ud at virke til gavn for udviklingen og væksten i landdistrikterne. Derfor har Erhvervsstyrelsen nedsat en task force, der skal sænke sagsbehandlingstiden, så vi får den ned på maksimalt 60 arbejdsdage.”

Erhvervsminister Simon Kollerup:

“Det er ikke holdbart, at foreninger, frivillige ildsjæle og for eksempel iværksættere skal vente næsten et år på, at deres sag bliver behandlet, så de kan få deres LAG-midler udbetalt.”

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd:

De lokale aktionsgrupper skaber altafgørende erhvervsudvikling helt lokalt og bør sikres optimale vilkår i arbejdet med at sikre arbejdspladser og udvikling i hele landet. Derfor er det meget positivt, at Erhvervsstyrelsen nedsætter en task force, der skal nedbringe sagsbehandlingstiden for LAG-sager.”

Erhvervsstyrelsen har allerede gennemført tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiderne for LAG-sager. I sidste halvdel af 2019 blev der ansat flere sagsbehandlere til området. Nu sætter Erhvervsstyrelsen yderligere ind med en task force, der skal få nedbragt sagsbehandlingstiderne.

Initiativet suppleres af forslaget om straksudbetaling af LAG-midler, som blev offentliggjort den 29. maj 2020. Straksudbetaling vil sikre, at virksomheder og foreninger hurtigt får pengene, der er brugt på deres projekter, tilbage i kassen. Forslag om straksudbetaling af LAG-midler skal vedtages i Folketingets Finansudvalg, før initiativet kan blive sat i gang.

Fakta om LAG

De lokale aktionsgrupper giver tilskud til projekter, der kan skabe vækst og udvikling i landdistrikterne og fiskeriområder. Aktionsgrupperne prioriterer midlerne på baggrund af den lokale (F)LAG-forenings egen strategi.

Med LAG- og FLAG-midlerne får borgere, virksomheder og foreninger en
økonomisk håndsrækning til at udvikle det lokale erhvervsliv eller til at understøtte gode levevilkår i landdistrikterne, fiskeriområder og på de små øer.

Der er i alt 29 lokale aktionsgrupper i landdistrikter (LAG) og fiskeriområder (FLAG) på tværs af landet, som tilsammen dækker over 56 kommuner og 27 småøer.

Gennemsnittet for LAG-sagsbehandlingstiden på 103 arbejdsdage og målsætningen om sagsbehandlingstid på maksimalt 60 arbejdsdage er ekskl. høringsdage og weekender.