Pas på ulykker efter sommerferien

Print Friendly, PDF & Email

Når vi kommer tilbage på arbejde efter ferien, kan vi let glemme de gode rutiner. Og det øger risikoen for arbejdsulykker. Derfor opfordrer Dansk Byggeri virksomhederne til at genopfriske sikkerhedsrutinerne hos de ansatte efter sommerferien.

– Efter et par ugers ferie kommer arbejdet og bevidstheden om sikkerhed lidt på afstand. Når vi så kommer tilbage på job, kan det være svært lige at huske de gode rutiner. Og her kan små fejl få alvorlige konsekvenser, hvis du eksempelvis arbejder på en byggeplads, siger arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen, Dansk Byggeri.

Et postkort skal forebygge ulykker efter ferien
Entreprenørvirksomheden Arkil har de seneste to år oplevet, at flere medarbejdere kommer til skade efter ferien end ellers. I år har virksomheden derfor valgt at sende et ”velkommen tilbage til arbejdet” postkort personligt hjem til sine medarbejdere for at forebygge mulige arbejdsulykker.

– Postkortet bruger vi til at minde medarbejderne om reglerne og selvfølgelig sikre, at de tager vare på sig selv og deres kollegaer – også efter ferien. Vi tror, at det rammer lidt bedre, når det bliver sendt personligt hjem til deres egen postkasse, end hvis vi sender det på mail. Vi vil arbejde hårdt for at undgå hver enkelt ulykke. Og dette er bare et af de tiltag, vi gør, siger Tina Thaarup Jakobsen, arbejdsmiljø-, miljø og kvalitetschef hos Arkil.

Tal om sikkerhed på morgenmødet
Ifølge Mette Møller Nielsen kan det også være en god ide at tale om sikkerhed og gennemgå de vigtigste regler på det første morgenmøde efter ferien. – Det er altid vigtigt, at medarbejderne bliver mindet om, at de skal passe på sig selv og hinanden. Det gælder uanset, om det bliver sagt på morgenmødet eller skrevet i et postkort. Og så er det også en god idé at få tjekket, at alt udstyr er i orden, så du ikke står ude hos en kunde og mangler for eksempel en hjelm eller faldsikringsudstyr, siger Dansk Byggeris arbejdsmiljøchef Mette Møller Nielsen.