Pædagogisk personale bør rykke op i vaccinekøen

Kim Henriksen
Kim Henriksen, Sektorformand Foa
Print Friendly, PDF & Email

Regeringen har forlænget corona-restriktionerne, men holder dagtilbuddene åbne. Det betyder ifølge FOA, at myndighederne må revurdere hele vaccine-strategien, så dagtilbudsområdets medarbejdere får tilbudt vaccinen tidligere end først planlagt.

Når Danmark vågner op efter nytåret, forbliver det meste af landet lukket på grund af corona, men ikke dagtilbuddene. De holder åbent som sædvanligt, trods de bekymrende smittetal, som har tvunget myndighederne til at forlænge nedlukningen.


”Smitten i samfundet stiger. Også ude i institutionerne. Hvis dagtilbuddene skal holde åbent, mens næsten alt andet lukker ned, er det helt centralt, at kommunerne sørger for forhold, der gør, at det kan foregå sikkert og trygt for både børn og voksne,” siger formanden for Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen.

På statsministerens pressemøde tirsdag aften fremhævede hun det pædagogiske personales indsats, og bad dem om at tage endnu en tørn og fortsat møde på arbejde. Ikke mindst for at børnenes forældre kan holde hjulene i gang på arbejdsmarkedet og varetage kritiske funktioner i samfundet.

”Vi forstår den centrale rolle dagtilbuddene har i at holde Danmark kørende, men det må ikke være på bekostning af sundheden og sikkerheden for børn og voksne. De dagplejere, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere og pædagoger, der tager hånd om vores børn, er på mange måder det sidste bolværk, der gør, at en masse danskere, trods covid19, kan gå på arbejde og holde samfundet i gang. Men den centrale rolle området spiller, betyder også, at man nu bør revurdere hele vaccine-strategien, så medarbejderne får tilbudt vaccinen tidligere end først planlagt,” fortæller Kim Henriksen.

Han lover, at FOA vil holde øjnene skarpt rettet mod kommunerne, så de bruger de muligheder, de har for at passe børn og medarbejdere. De kan for eksempel allerede i dag lukke dagtilbud ned, hvis der ikke er personale nok.

”Vi har desværre set, at det halter forskellige steder i takt med, at smitten stiger, og der bliver flere sygemeldte og mangel på vikarer lokalt. Det er vigtigt, at børnegrupperne ikke er større, end personalet kan give dem den rette omsorg, ligesom vi skal have styrket fokus på den hygiejniske rengøring, som vi ved holder smitten nede, den har man desværre også slækket på, siden foråret. ” siger Kim Henriksen.