På vej med personlig medicin i Nordjylland

Logo: Region Nordjylland.
Print Friendly, PDF & Email

Region Nordjylland tager de første skridt mod at kunne tilbyde personlig medicin til regionens borgere.

Datastøttecenter og videreudvikling af klinisk brug

Flere patienter skal fremover kunne modtage skræddersyet behandling i Region Nordjylland.

Brugen af personlig medicin er stadig i sin tidlige fase, men med tiden er det målet, at data om patientens genetiske profil skal kunne anvendes til at sikre, at patienter får medicin tilpasset den enkelte, og at de dermed kan opnå størst mulig behandlingseffekt og undgå en eventuel uvirksom behandling. Samtidig vil data kunne indgå i forskning i nye behandlingsmetoder og medicin.

I det nyligt indgåede budgetforlig for 2020 i Region Nordjylland har politikerne bevilliget 3 mio. kr. til opstart af et målrettet arbejde med personlig medicin i Nordjylland.  

Personlig medicin udspringer af brugen af big data og genteknologi, og i 2019 blev Nationalt Genom Center oprettet. Samtidig blev regionerne forpligtiget til at skulle aflevere data til en central national database.

For at komme i gang med personlig medicin i Nordjylland er der i budgetforliget for 2020 afsat midler til at oprette et datastøttecenter, som har særskilt fokus på området. Når det er fuldt udbygget, bliver datastøttecenteret ansvarlig for fortolkningen af de nordjyske patienters genomdata i relation til patientbehandling og forskning. Samtidig afsættes der også midler til at understøtte den kliniske anvendelse af personlig medicin.

– Det er en udvikling, regionerne har favnet, og forligspartierne er enige om, at vi i Nordjylland også skal være med. Nu har vi taget de første spæde skridt i forhold til at komme i gang, siger Henrik Buchhave (V), formand for Patientudvalget.

Budgetforliget skal 2. behandles i Regionsrådet den 29. oktober. Bag budgetforliget står alle partier i regionsrådet undtaget Det Konservative Folkeparti.