Overdrag din ejendom til dine børn inden nytår og få skatterabat

Hvis man overdrager for eksempel sit sommerhus til sine børn inden nytår, og inden man får den nye 2020-vurdering, er der mange penge at spare. Foto: Danske BOLIGadvokater
Print Friendly, PDF & Email

Overdrag din ejendom til dine børn inden nytår og få skatterabat

Går du i overvejelser om at overdrage en ejendom til din børn, kan det betale sig at gøre det i løbet af de næste par måneder. 

Man kan overdrage sommerhuset til sine børn til en pris svarende til den nuværende ejendomsvurdering minus 15%. Salget skal være gennemført inde årsskiftet, og inden den nye 2020-vurdering er landet i postkassen.

”Glem alt om den foreløbige 2022-ejendomsvurdering – det er den ”gamle”, altså den nuværende ejendomsvurdering, som er grundlaget for prisfastsættelsen ved en familieoverdragelse,” forklarer Niels Erlandsen, formand for Danske BOLIGadvokater og tilføjer: 

”Frem til årsskiftet kan man kan sælge huset til en købesum, der udgør seneste offentlige ejendomsvurdering minus 15%. Salget kan kun ske til forældre, børn og børnebørn.”

Det fine er, at der ikke skal betales afgift af besparelsen på de 15%. Samtidig kan et salg på de særlige vilkår ske ved, at forældrene kan give hvert barn, der overtager ejendommen det afgiftsfri beløb, der i 2023 er 71.500 kr., som udbetaling. Restkøbesummen kan ydes som et (evt. rente- og afdragsfrit) familielån. Er begge forældre tinglyst som ejere, så kan hver forældre give et afgiftsfrit beløb 71.500 kr. 

Restkøbesummen skal fremgå af et gældsbrev, samtidig med at der i gældsbrevet står, at forældrene kan kræve restgælden betalt når som helst, (anfordringsvilkår). Forældrene kan herefter hvert år forære deres børn en afgiftsfri pengegave, som børnene kan vælge at bruge som afdrag på gældsbrevets restgæld. 

”På den måde er det muligt at lade børnene overtage familiesommerhuset uden at skulle have penge op af lommen. Man skal blot huske, at der ikke må gives et løfte om en årlig afgiftsfri pengegave til nedbringelse af gældsbrevet. Som led i salget, kan man desuden aftale, at forældrene stadig kan benytte sommerhuset,” siger Niels Erlandsen.

Som en ekstra ”bonus” ved overdragelse inden årsskiftet, kan det nævnes, at det så er børnene, der overtager skatterabatten, som opstår i forbindelse med overgangen til den nye ejendomsvurdering fra 1/1-2024.

Det anbefales at bruge boligadvokat, når de forskellige dokumenter skal udarbejdes (salgsaftale, gældsbrev mv.), og at få den tinglyst på ejendommen. Det samme gælder, når der skal udarbejdes en samejeaftale.

Eksempel – forældrepar overdrager sommerhus til ét barn

Har sommerhuset for eksempel en offentlig vurderingspris på 1 million kr., må du overdrage det for 850.000 kr. til barnet. Dermed har du allerede videregivet 150.000 kr. uden at skulle betale gaveafgift. 

Hertil kommer det afgiftsfrie gavebeløb på 71.500 kr. fra hver af forældrene. Dvs. 143.000 kr. Som bruges til udbetaling eller afdrag på restbeløbet.

Det betyder, at du kan give dit barn en ”rabat” på 293.000 kr. allerede i år. Hertil kommer, at barnet ved overtagelse af sommerhuset i 2023 overtager den skatterabat, der opstår i forlængelse af overgangen til de nye ejendomsvurderinger i 2024.

Skatterabatten sikrer, at du som boligejer ikke kommer til at betale mere i boligskat i 2024 med de nye boligskatteregler, end du skulle have betalt med de nuværende regler. Rabatten udgør forskellen mellem det, du skal betale i 2024 med de nye regler, og det, du skulle have betalt i 2024, hvis de nuværende regler var videreført.

Venter du til næste år, forsvinder skatterabatten, og det er 2020-ejendomsvurdering som gælder minus 20%.

Godt at vide:

  • Rentefri familielån kan ydes til forældre, børn og børnebørn. 
  • Der skal tinglyses skøde på overdragelsen, så forældrene ikke længere er tinglyst ejere.
  • Sælges en ejendom til flere børn i sameje anbefales det, at børnene underskriver en “samejeaftale” for at undgå konflikter, f.eks. fordeling af de økonomiske forpligtelser, hvem der kan benytte sommerhuset i hvilke ferier, form og tidspunkt for vedligeholdelse, og hvem der repræsenterer ejendommen overfor myndighederne. 
  • Ønsker børnene på et tidspunkt at videresælge sommerhuset, skal der betales ejendomsavanceskat, hvis børnene ikke selv har benyttet sommerhuset privat.