Orientering om ny prøveform på Saltum Skole og fortsættelse af teknologiforståelse på Aabybro Skole

Aabybro Skole
Aabybro Skole Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Orientering om ny prøveform på Saltum Skole og fortsættelse af teknologiforståelse på Aabybro Skole

Børne- og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune behandler på deres udvalgsmøde den 13. maj 2024 Orientering om forsøg med ny prøveform i dansk og matematik på Saltum Skole og fortsættelse af teknologiforståelse på Aabybro Skole.

Sagsbeskrivelse

Forsøg med mere praktisk orienteret prøveform i dansk og matematik
Børne- og Undervisningsministeriet har den 4. april 2024 åbnet for tilmelding til forsøg med en mere praktisk orienteret mundtlig prøve i dansk og/eller matematik i skoleåret 2024/2025.

Saltum Skole ønsker at tilmelde sig forsøget i dansk og matematik med afsæt i caseprøven, hvor nuværende 8. årgang i indeværende skoleår har arbejdet frem mod denne prøveform.

Der er i forsøget mulighed for at arbejde med enten caseprøver eller portfolioprøver. Som noget nyt tager prøverne udgangspunkt i produkter, som eleverne har udarbejdet. Produkterne sætter elevernes viden, færdigheder og kompetencer i spil.

Caseprøven
Caseprøven er en gruppeprøve med forberedelsesdag, hvor eleverne i grupper arbejder med en lodtrukken case og fremstiller et produkt, som afleveres, når forberedelsesdagen er slut. Læreren vejleder eleverne i løbet af forberedelsesdagen.

Der vil efterfølgende være en mundtlig eksamination med udgangspunkt i gruppens case og produkt, som finder sted umiddelbart efter forberedelsesdagen. Caseprøven aflægges i grupper på 2-3 elever, men eleverne bedømmes individuelt.

Baggrund for forsøget
Forsøg med en mere praktisk orienteret mundtlig prøve i dansk og matematik er ét af initiativerne under den politiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.
Tilsammen har de forskellige initiativer til formål at styrke evalueringskulturen i folkeskolen ved at:
– Bidrage til løbende evaluering og feedback til alle elever
– Bidrage til, at der følges op på elever, der oplever udfordringer
– Styrke den enkelte skole og det lokale skolevæsens evalueringskapacitet

Aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen blev indgået af Folkeskoleforligskredsen i efteråret 2021.

Fortsættelse af teknologiforståelse på Aabybro Skole
Aabybro Skole har siden opstarten i deltagelse i forsøg med teknologiforståelse som selvstændigt fag i indskolingen (start skoleåret 2019/2020 med forlængelse i skoleårene 2021/2022-2023/2024) haft teknologiforståelse på skemaet i indskolingen og også haft faget udbudt som valgfag i udskolingen. Arbejdet med teknologiforståelse i indskolingen har vist positive tendenser omkring inddragelse af eleverne samt bidraget til styrkelse af elevernes faglige viden, teknologiske kompetencer samt en kritisk tilgang til anvendelse af teknologier.

Aabybro Skole ønsker at forsætte med teknologiforståelse som fag i indskolingen, da det understøtter de arbejdsmetoder og kompetencer, som man ønsker at give eleverne på Aabybro Skole. Teknologiforståelse er første skridt i en sammenhæng, hvor man kobler makerspace på i mellemtrinnet og løbende inddrager engineering som metode og didaktisk afsæt og understøtter desuden arbejdet med skolepolitikken i praksis.

Arbejdsformen i teknologiforståelse er altid i makkerpar, så man har en eller to kammerater at dele sine ideer og opfindelser med, og der arbejdes meget struktureret med at give hinanden feedback – både i de små grupper, men også på klassen. Det gør man for at udvikle børnenes kreative tænkning indenfor den teknologiske verden.

Retsgrundlag: Folkeskoleloven

Budgetmæssige konsekvenser: Eventuelle merudgifter i forbindelse med fortsættelse af teknologiforståelse afholdes af Aabybro Skole.

Indstilling: Børne- og Familieforvaltningen indstiller til Børne- og Familieudvalget, at orienteringen tages til efterretning.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn