Opfølgning budget 2019 | Jammerbugt Kommune er udfordret

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Fire måneder inde i 2019 foretog Jammerbugt Kommune en budgetopfølgning på alle driftsbudgettets aktivitetsområder.

Opfølgningen viser, at Jammerbugt Kommune er udfordret i forhold til at holde sig inden for det økonomiske loft, som kommunerne og regeringen har aftalt forud for årets budget – den såkaldte serviceramme.

Servicerammen er i budget 2019 vedtaget til 1.709,9 mio. kr. Hvis forudsætningerne i det forventede regnskab for 2019 holder, bliver servicerammen overskredet med ca. 30 mio. kr.

En overskridelse af servicerammen kan medføre en bøde.

Derfor er direktionen og forvaltningerne i Jammerbugt Kommune i gang med finde en række forslag til kompenserende besparelser. Forslagene for besparelser kommer til at ramme bredt på kommunens serviceydelser.

Det er primært flere udgifter til voksenhandicapområdet, end budgetteret, der er med til at overskride servicerammen. Flere borgere end forventet har haft brug for hjælp.

Næste opfølgning på budget 2019 er 30. juni. Her vil der komme konkrete forslag til besparelser.

Hvad er en serviceramme?
Hvert år aftaler Regeringen og kommunerne, hvor meget kommunerne samlet set må budgettere til den kommunale service. Det sker, så Regeringen har overblik over de samlede kommunale udgifter.

Aftalen sker forud for de enkelte kommuners budgetlægning. Så når Jammerbugt Kommune hvert år lægger budget, skal det ske med respekt for, at kommunernes budgetter under èt ikke må overskride den serviceramme, som kommunerne har aftalt med Regeringen.

En overskridelse kan ende med bøde.