Etablering af mobilantennemast på Gjøl nærmer sig

Gjøl
Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har netop vedtaget et tillæg til Helhedsplan 17 om etablering af mobilantennemast ved Drøvten på Gjøl.   

Konkret betyder det, at et areal på 175 m² udlægges til etablering af en mobilantennemast på 48 m.   

Dermed får borgerne på Gjøl en klar forbedring af sende- og modtageforhold, der følger med den øgede anvendelse af tjenester inden for mobiltelefoni.  

”I Jammerbugt Kommune har vi gennem længere tid arbejdet med at få bedre dækning i flere af vores områder. Projektet på Gjøl er et led i det arbejde og skaber nu langt bedre vilkår for at kommunikere for borgerne og turisterne i området”, udtaler Mogens Christen Gade.

Inden tillægget til lokalplanen offentliggøres, skal det i fire ugers offentlig høring. Forslaget forventes at komme til 2. behandling på kommunalbestyrelsesmødet i august.