Nyt kollegie ved Fjerritslev Gymnasium allerede sidst i 2019

Foto: Skitse fra projektbeskrivelsen
Print Friendly, PDF & Email

Efterspørgslen efter at bo tæt på Fjerritslev Gymnasium er større end forventet. Derfor bliver byggeriet af 16 af de i alt 40 ungdomsboliger allerede sat i gang i år, de forventes at stå klar ved slutningen af året.  

40 et-rums ungdomsboliger og et fælleshus kommer til at udgøre det nye kollegie i tilknytning til Fjerritslev Gymnasium. Boligerne skulle have stået færdige ved skolestart 2020. Men et behov for boliger allerede ved skolestart 2019 betyder, at de første 16 boliger bliver opført, så de står klar i november/december i år.  

”Det er meget positivt, at søgningen mod Fjerritslev College er stor. Det støtter vi selvfølgelig op om og fremrykker derfor byggeriet af knap halvdelen af boligerne, så de unge kan få et sted at bo tæt på deres uddannelse”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade. 

De 40 ungdomsboliger bliver et-rums boliger på hver 25 m², dertil kommer et fælleshus på 400 m². Fælleshuset er tænkt som et centralt samlingssted for beboerne. Da beboerne på kollegiet formodes at være studerende, og opfylde betingelserne for at modtage ungdomsboligbidrag, forventes nettohuslejen at blive på ca. 2.625 kr. pr. måned.

Boligerne kommer til at ligge på et kommunalt ejet areal på ca. 4.900 m² på Skovbrynet, øst for Fjerritslev gymnasium.