Øget samarbejde mellem Aalborg Universitet og Regionen skal gøre Nordjylland stærkere

Ulla Astman(A), regionsrådsformand i Region Nordjylland. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Et tættere og bredere strategisk samarbejde mellem Aalborg Universitet og Region Nordjylland skal give stærkere fælles muskler til bl.a. grøn omstilling, sundhedsinnovation, samarbejde om ledelse og fremme af naturfag på hele uddannelsesområdet.

Et stærkt og levende miljø omkring det nye universitetshospital i Aalborg Øst, flere kvinder der gennemfører teknisk og naturvidenskabelige uddannelser, øget brug af ingeniører i hospitalsdrift, større bæredygtighed i driften.


Ønskelisten er lang, når to af Nordjyllands største arbejdspladser indgår et tættere samarbejde. Det sker for at styrke landsdelen, løse organisationernes egne opgaver bedre og for at markere sig stærkere både nationalt og internationalt.

Aalborg Universitetet og Region Nordjylland har indflydelse på en række levevilkår for nordjyder – fra uddannelse og jobmuligheder til behandlingsmuligheder osv. Sammen ønsker de to organisationer at spille hinanden og Nordjylland endnu stærkere.

Et godt samarbejde bliver bedre og bredere

Aalborg Universitet og Region Nordjylland har i forvejen et godt samarbejde, særligt på det sundhedsvidenskabelige område omkring lægeuddannelse og forskning.

Samarbejdet betyder, at parterne hurtigt kan trække i samme retning, når det er nødvendigt. Det var bl.a. tilfældet, da en forskergruppe hos Aalborg Universitet i løbet af 14 dage i foråret var i stand til at udvikle en nødrespirator for at imødekomme en mulig mangelsituation som følge af COVID-19. Via samarbejdet med Region Nordjylland var det muligt at få en hurtig lægefaglig vurdering samt gennemføre en test af respiratoren på grise.

Med den nye samarbejdsaftale bredes den fælles indsats ud til både de tekniske, humanistiske og samfundsvidenskabelige områder.

– Vi har stærke fagmiljøer og uddanner rigtigt dygtige kandidater. Vi vil gerne i endnu højere grad udnytte til fælles gavn, at vi har både ingeniører og sociologer og mange andre, der kan bidrage til at nytænke hospitalsdrift eller bidrage til at gøre både region og universitet mere bæredygtigt, siger Per Michael Johansen, rektor for Aalborg Universitet.

Selve aftalen er en bred ramme for samarbejdet, men ledelserne har lagt spor ud på områder, som man i første omgang forstærker samarbejdet om.

– Vi er i en konkurrencesituation både nationalt og globalt. Derfor er det vigtigt, at vi trækker endnu stærkere i samme retning, og for eksempel får skabt et levende miljø og et attraktivt arbejdssted omkring det nye universitetshospital i Aalborg Øst, siger Ulla Astman, formand for Regionsrådet.