Nytårshilsen fra Aabybro Fodbold – AAIF

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Nytårshilsen fra fodbold – Hans Arne L. Pedersen Formand for fodbold fortæller:

Et nyt år er begyndt, og en ny fodboldsæson venter. Først kigger vi lidt tilbage på 2020.2020 skulle have været et dejligt 100 jubilæumsår med en hel række af forskellige aktiviteter til glæde for os alle.

Vi nåede en normal opstart på sæsonen og glædede os til 100 års jubilæet den 30. marts. Men 11. marts blev alt ændret – vi havde fået besøg af “corona”. En ubuden gæst som ikke vil gå igen, har det desværre vist sig. Alt blev lukket ned og alle vores gode hensigter og aktiviteter ligeså. Aktiviteterne var bl.a. 100 års jubilæet, besøg af: Aabs superligahold og Fortunas damehold, de 4 Matadorers pengedyst samt vores normale aktiviteter som cykelløb og Nørhalne cup.


En stor tak til alle involverede i disse aktiviteter. Et stort arbejde blev ikke belønnet efter fortjeneste. På trods af coronaen har vores kære c-hold gennemført endnu en række forbedringer i klubhuset. Det vil fortsætte i 2021. Stor tak for det.

Bane 1 – kampbanen ved klubhuset blev langt om længe endelig drænet. Desuden er der med kommunen aftalt overfladedræning mellem 2 af vores andre baner. Det venter vi på at få gennemført.

Ligeledes afventer vi færdigmelding af kunststofbanen. Vi vil være helt sikre på, at den kan aflede den rigtige mængde vand. Så vi venter faktisk på et par kæmpe store regnskyl.Projekt nyt klubhus er også i fuld gang. Det er en kæmpe opgave, hvor rigtig mange ting skal undersøges. Stor tak til udvalget.

Der er nedsat et udvalg på foranledning af kommunen. Her deltager kommunen sammen med deltagere fra byggeudvalg og AAIF fodbold. Det skulle gerne gøre projekt og proces endnu bedre og måske hurtigere. Det glæder vi os til.Som I alle har oplevet, har det været en underlig fodboldsæson. Mange nye forholdsregler, løbende ændringer af disse samt meget mere. Det har været en kæmpe udfordring. Disse har betydet et stort ekstra arbejde for alle trænerne mv. Men der er da heldigvis blevet spillet fodbold. En stor tak til jer alle for en god håndtering af “bøvlet.” Som ansvarlige for klubben har vi efter bedste evne forsøgt overholde reglerne. Vi har ikke taget nogen chancer, det turde og tør vi ikke. Vi skal igennem dette på bedst mulige måde – og gerne hurtigst muligt. Vi skal passe på hinanden – og dermed os selv.

Desværre er 2021 begyndt som 2020 endte. Så allerede nu har vi måttet aflyse al aktivitet til efter den 17. januar. Herefter er der stadig et regelssæt gældende frem til 28. februar. Jeg ved mange er utålmodige efter at komme i gang, men vi er nødt til at afvente situationen. Vi har endnu ikke som klub været “smittekilde”, og det ønsker vi heller ikke.Coronaen har dog også ramt os i bestyrelsen.

Vores kasserer Lisbeth og hendes mand Poul Erik har mærket coronaen. Lisbeth har stadig “efterveer”, men er dog ok. I den forbindelse blev vi alle testet i bestyrelsen – heldigvis negative.

Lige nu er altmuligmanden Morten hårdt angrebet af corona. Vi ser frem til en bedring og Mortens genkomst i klubben. Morten er foreløbigt sygemeldt frem til den 28. februar. I den periode er Morten fritaget for alt vedr. AAIF. Det skal vi respektere. Vi glæder os til at se Morten igen.

Da Morten er engageret i rigtig mange ting, giver det selvsagt nogle store udfordringer for os. Dem skal vi forsøge at løse efter bedste evne. Det drejer sig bl.a. om praktiske ting som kampfordeler, baneansvarlig sammen med Ole K., booking af kunststofbane.

Til sidst lidt om økonomi. Som nævnt er mange aktiviteter blevet aflyst – og dermed “penge i kassen”. Vi har søgt 2 gange hos DGI og fået ca. 160.000,- Det ser lige nu ud til, at vi ender med et overskud i 2020. Det er vi mere end lykkelige for.

Velkommen til 2021 – tak for indsatsen i 2020 – håber vi ses “coronafri” inden alt for længe.