Nyt system fra 1.maj: Bedre og hurtigere indgang til hospitalet

Ulla Astman(A), regionsrådsformand i Region Nordjylland. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Privatpraktiserende læger i hele Nordjylland skal nu kun ringe ét sted hen, for at få patienter videre til den rette behandling på hospitalet. Det kommer til at give en bedre udnyttelse af ressourcerne og sengepladserne. Og for patienterne hindrer det unødige akutte indlæggelser. Fra den 1.maj indføres den såkaldte fælles visitation af patienter.

Bedre forhold for både patienter, læger og hospitaler i vente

Tidligere har de praktiserende læger skulle ringe direkte til en afdeling på hospitalet og selv lave aftalerne om, at en patient skulle akutindlægges eller undersøges.

Fra 1.maj skal lægen ringe til et fælles telefonnummer for hele regionen, og her vil en vagthavende læge og sygeplejerske så finde ud af, om patienten skal indlægges eller om der skal indkaldes til en hurtig undersøgelse uden at indlæggelse er nødvendig.

Ordningen har allerede været indfaset for læger i forhold til Aalborg Universitetshospital, men nu kommer hele regionens læger altså med i den fælles visitation.

– Det giver patienterne den rigtige indgang til behandling allerede fra første kontakt til sygehusvæsnet, siger regionsrådsformand, Ulla Astman. Det er en win-win for både patienter, hospitaler og de privatpraktiserende læger. Patienterne skal ikke indlægges unødigt, vi får brugt vores sengepladser bedst muligt og det sparer tid for den privatpraktiserende læge.

Der har tidligere været problemer med overbelægning på regionens hospitaler, og den fælles visitation er netop et af mange redskaber Region Nordjylland tager i brug for at sikre, at sengepladserne på de nordjyske sygehuse bliver udnyttet bedst muligt.

Hurtigere til undersøgelse i stedet for indlæggelse

Samtidigt er det håbet, at det giver en tryggere og mere rolig indgang til sygehusvæsnet for patienter, der undgår den forskrækkelse, det kan være, at blive indlagt akut, hvis de kan nøjes med at få en såkaldt sub-akut tid, hvor de indenfor meget kort tid kommer ambulant til undersøgelse på hospitalet.

– Sengepladserne skal bruges der, hvor de er mest nødvendige, så vi kan dæmme op for de problemer, vi tidligere har haft, hvor der var alt for meget pres på vores sengepladser. Der skal selvfølgelig være en seng til dem, der har brug for det. Men vi skal ikke spilde hverken patienternes eller de praktiserende lægers tid. Med den fælles visitation kan vi netop fordele sengepladserne klogere og bedre, siger Ulla Astman.

Psykiatri og kommuner med på sigt

Det er planen, at psykiatriske patienter også med tiden skal gennem den fælles visitation. Dette sættes i værk når først del er fuldt implementeret.  Det vil på sigt kunne betyde, at patienterne kan visiteres direkte til de kommunale akutte tilbud via den fælles visitation eller ambulante tilbud i psykiatrien.