Nyt samarbejde skal hjælpe danske boligejere til klimavenlige valg

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Danske villaer og parcelhuse står for 75 pct. af energiforbruget i de danske bygninger. Derfor har Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Finans Danmark indgået et nyt samarbejde for at gøre de danske boligejere opmærksomme på de økonomiske besparelser, de kan opnå ved at tage det klimavenlige valg og energioptimere deres boliger.

Alt for mange huse i Danmark er opvarmet med olie og gas eller er for dårligt isoleret. Men alt for få boligejere drøfter muligheden for at gøre noget ved det med deres bank. Det er ellers ofte det, der skal til for at komme i gang. Det skal en ny kampagne og et øget samarbejde mellem Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og finanssektoren rette op på.


”Der er et stort potentiale for energibesparelser i de danske boliger, og det skal vi udnytte. Mit mål er, at flere boligejere vil reducere deres energiforbrug og samtidig spare penge på varmeregningen. Flere energirenoveringer vil samtidig sætte gang i beskæftigelsen i hele landet. Og det har vi i den grad behov for netop nu,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

I Danmark skal alle huse energimærkes, inden de sættes til salg. Derfor er der rigtig meget viden om hvilke energirenoveringer, der er mulighed for at lave. Med det nye samarbejde får bankernes kunderådgivere en central rolle i forhold til at få den viden omsat til konkrete energibesparelser ved at bruge energimærkerapporterne i deres samtaler med kunderne. Energistyrelsen stiller en ny digital platform til rådighed, hvor bankernes kunderådgiverne kan slå boligejerens energimærke op og se rapportens anbefalinger om renoveringstiltag. Det skal understøtte bankerne i deres arbejde og hjælpe dem med at gå i dialog med kunderne om rentable investeringer i boligen.

”Den finansielle sektor har som en vigtig del af samfundet et medansvar for, at vi i fællesskab sikrer et bedre klima og miljø. Hver eneste dag holder kunderådgivere møder med boligejere om fremtiden og de drømme, de har om at forbedre deres hjem. De nye redskaber og guidelines fra Energistyrelsen stiller en værktøjskasse til rådighed for bankerne, som de frivilligt kan benytte. Elementerne spiller fint sammen med mange af de tiltag, som Finans Danmarks medlemmer allerede har implementeret, og som sikrer en god dialog om grønnere valg, der både bidrager til en mere energirigtig bolig og et bedre klimaregnskab,” siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.

Den digitale platform er offentligt tilgængelig og kan findes på https://sparenergi.dk/byg-om.

Samtidig vil der køre en kampagne på de sociale medier, der vil sætte fokus på fordelene og mulighederne for energirenoveringer.

Fakta

De danske villaer og parcelhuse står for 75 % af energiforbruget i de danske bygninger.

En opgørelse fra Energistyrelsen viser, at der alene i de godt 55.000 energimærkningsrapporter, som blev udarbejdet ved salg af enfamilieshuse i 2019, er et potentiale for at reducere udledningen af CO2 med cirka 61.000 ton.

Dertil kommer en stor privatøkonomisk besparelse på op mod 344 mio. kr.

Derudover har Energistyrelsen fået gennemført en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse af danskernes holdninger til energirenoveringer. Undersøgelsen viser, at:

Mere end hver tredje dansker mener, at det er vigtigt, at bankerne tager del i den grønne omstilling, ligesom hver tredje dansker ville overveje at energirenovere, hvis deres bankrådgiver fortalte dem, at det kunne betale sig.

Næsten hver tredje danske husejer, der har købt hus inden for de sidste 10 år, kender ikke deres boligs energimærke.