Nyt projekt skal hjælpe psykisk sårbare børn og unge

Ulla Flintholm (V) Foto: Jammerbugt.dk
Print Friendly, PDF & Email

Børne- og Undervisningsministeriet støtter Jammerbugt Kommune med 5,8 mio. kr. til etablering af nye behandlingstilbud, der skal sikre, at psykisk sårbare børn og unge kan få den rette hjælp og støtte. Projektet løber fra 2020 til 2022.

Et nyt projekt i Jammerbugt Kommune skal hjælpe sårbare børn og unge gennem oprettelse af nye behandlingstilbud. Projektet retter sig blandt andet mod elever i indskolingen, der har brug for hjælp til at kunne forstå og styre egne følelser. En anden af projektets målgrupper er elever i 7.-10. klasse, der viser tegn på psykisk mistrivsel gennem eksempelvis stigende fravær, begyndende social isolation eller nedtrykthed, ligesom projektet henvender sig til elever med autisme.


Børn og unge med psykiatriske diagnoser et stigende problem

En undersøgelse foretaget af Social- og Indenrigsministeriet i 2020 viser, at der over en tiårig periode er sket en markant stigning i antallet af børn og unge med psykiatriske diagnoser såsom ADHD, autisme og stressreaktioner, og at denne stigning er størst i region Nordjylland. 

Målet med tilbuddene i projektet er blandt andet at give børn og unge fornemmelsen af, at de kan være med til at påvirke deres eget liv. At de selv har styringen, og livet ikke bare er noget, der sker omkring dem. ”En stor trussel mod psykisk velbefindende er følelsen af ikke at have mulighed for selv at påvirke sin egen situation. Ved at hjælpe børn og unge til en højere grad af mestring og evne til at handle, vil mange psykiske udfordringer kunne tages i opløbet”, fortæller leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Jammerbugt Kommune, Pernille Skyum. 

Øget livskvalitet

De nye behandlingstilbud, som etableres gennem projektet, rækker ud over de tilbud og indsatser, som børn og unge i dag modtager gennem deres skolegang. Et af resultaterne forventes at blive, at børnene og de unge får en bedre indsigt i, hvordan de bedst muligt håndterer deres egne udfordringer. En hjørnesten i projektet er også, at forældrene får redskaber og vejledning til bedre at forstå deres barns vanskeligheder og situation. Derigennem sikres det, at børnene og de unge bevarer tilknytningen til både skole, fritidsinteresser og familien, hvilket igen er med til at øge livskvaliteten hos børnene og de unge.

Med projektet ønsker Jammerbugt Kommune at sikre, at børn og unge i kommunen så tidligt som muligt får et behandlingstilbud, der er rettet mod deres særlige udfordringer.

”Gennem projektet får vi en helt unik mulighed for at sætte tidligere ind og hjælpe de børn og unge, der har behov for et lettere behandlingstilbud – inden vanskelighederne tager til i sværhedsgraden, siger formand for Børne- og Familieudvalget, Ulla Flintholm og udtaler videre 

”På den længere bane forventer vi, at projektet kan være med til at gøre en stor forskel for en række børn og unge i kommunen, der betyder, at flere af vores unge gennemfører en uddannelse og fastholder job samtidig med, at færre unge får brug for socialpsykiatrisk støtte”.