Nyt Menighedsråd i Midt-Hanherred Pastorat

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

1. søndag i advent, d. 29. november, tiltræder det nye menighedsråd for Midt-Hanherred Pastorat. På et møde d. 12. november konstituerede rådet sig.

– Formand: Gurli Mose Pedersen.
– Næstformand: Berit Als Levisen.
– Kasserer: Jan Søgaard Poulsen.
– Sekretær: Jonna Andersen.
– Kontaktperson: Gert Wynne Clausen.
– Kirkeværge for Torslev og Ø. Svenstrup kirker: Kirsten Skriver Steffensen.
– Kirkeværge for Lerup, Tranum og Koldmose kirker: Karl Erik Møller (valgt uden for rådet.)
– Øvrige medlemmer er: Vibeke Christensen, Anni Jespersen, Flemming Birk Nielsen, Jan Agerskov, Svend Jepsen og Torben Willumsen Jensen.


..