Nyt forskningsprojekt: Kan rødkløver afhjælpe gener efter overgangsalderen?

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Hedeture og andre gener fra overgangsalderen er velkendte. Også at rødkløver kan have gavnlig effekt på disse. Men tiden efter overgangsalderen kan også byde på udfordringer. Mange kvinder døjer med at holde på vandet. Har rødkløver en effekt på dette? Det undersøger nyt forskningsprojekt ved Regionshospital Nordjylland.

Hedeture, søvnløshed og hjertebanken. Kvinder i overgangsalderen oplever ofte en lang række gener pga. faldende produktion af hormonet østrogen. Men det stopper desværre ikke der. Mange kvinder oplever, at de efter overgangsalderen får problemer med blæren. Blæren er overaktiv. Kvinderne må hyppigt sætte retning mod toilettet, de døjer med at holde på vandet eller ligger i rutefart til toilettet i nattetimerne. 

– Man kender ikke årsagerne til dette. Nyere studier peger dog på, at kvinder efter overgangsalderen har andre bakterier i blæren end de har før overgangsalderen, og det vil vi gerne vide mere om, så vi på sigt kan forbedre tilbuddene til kvinder med vandladningsproblemer, siger ph.d. studerende Annemarie Brusen Villadsen fra Center for Klinisk Forskning, Regionshospital Nordjylland.

Hun står bag forskningsprojektet, der udføres på Regionshospitalet i Hjørring i samarbejde med lektor, ph.d. Per Bendix Jeppesen fra Aarhus Universitet, der har gennemført andre studier om rødkløvers effekt.

Nyere studier har vist, at østrogener fra planter, som dem man finder i eks. soja og rødkløver har en gavnlig effekt på hedeture, tab af knoglemasse og andre af overgangsalderens symptomer.

– Men i dag ved man ikke, om den gavnlige effekt også gælder de gener, som kvinder døjer med efter overgangsalderen. Vi undersøger derfor, om planteøstrogenerne fra rødkløver påvirker blæren, så vi bliver i stand til at hjælpe den gruppe kvinder, der døjer med at holde på vandet, oplever pludselig bydende vandladningstrang eller får nattesøvnen forstyrret af hyppige ture til toilettet, forklarer Annemarie Brusen Villadsen.

Brug for kvinder til deltagelse

Til projektet søges kvinder, som har passeret overgangsalderen og som har haft deres sidste menstruation for minimum 5 år siden. Vi søger både raske kvinder uden symptomer fra blæren og kvinder, der har problemer med blæren. 

Deltagelse indebærer 45 minutters samtale ved opstart samt accept af at få taget blod-, urin,- vaginal- og afføringsprøver. Projektet udfører på Regionshospitalet i Hjørring.

Kvinder, der deltager i forsøget vil blive opdelt i to grupper: Den ene gruppe modtager rødkløver, mens den anden gruppe modtager et placebopræparat de skal drikke dagligt i en periode på tre måneder. Placebopræparatet ligner rødkløver men har ikke en effekt på kroppen og bruges derfor til at sammenligne resultaterne med de kvinder, der får rødkløverekstrakt.

Studiet er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland (N-20190028)