Nyt boligområde på vej i Knøsgård

Mogens Christen Gade
Borgmester i Jammerbugt kommune Mogens Christen Gade (V)

Kommunalbestyrelsen sender en ny lokalplan for et nyt boligområde i Knøsgård i offentlig høring. Det kommende boligområde skal sikre et fortsat attraktivt og varieret udbud af byggegrunde i Aabybro.

I Knøsgård ønsker Jammerbugt Kommune at etablere et boligområde på knapt 8 ha. Det nye boligområde kommer til at have en allé med træer, der omkranser et fælles friareal og med grønne områder, og korridorer med adgang for gående og cyklende til banestien og naboarealer. 

-- annonce ---


”I kommunalbestyrelsen har vi en forpligtigelse til at sikre et bredt udbud af byggegrunde rundt om i kommunen. Med lokalplanen for Knøsgård skaber vi en naturlig udvidelse af de eksisterende boligområder i Aabybro og Knøsgård”, fortæller Mogens Christen Gade. 

Boligerne, der kan opføres i området, bliver en blanding af parcelhusgrunde og rækkehuse. Grundene til parcelhuse bliver på ca. 1.000 m2, og for rækkehusene bliver grundene ca. 250 m2. Der må opføres op til to etager med en højde på 8,5 m, og bebyggelsesprocenten må være 30% for parcelhuse, og 40% for rækkehuse.

For området gælder, at alle huse vil skulle have åbne forhaver langs boligvejene med en minimumsafstand fra vejskel på 5 m, dette skal skabe et ensartet udtryk og plads til parkeringsareal. 

Forslaget skal i offentlig høring i otte uger, herefter forventes det, at lokalplanen kan blive endelig godkendt i løbet af de første måneder i 2022.