Lokallisten Jammerbugt er klar med visioner og kandidater

5 af kandidaterne - Liselotte Husted mangler på billedet Foto: Privat

Formand lokallistenjammerbugt Steen Andersen fra Fjerritslev fortæller:

-Vi vil hermed fortælle borgerne hvad Lokallistenjammerbugt(før Borgerlisten) vil arbejde for i den nye kommunalbestyrelse nemlig skabe det gode liv og de bedste vilkår for borgerne.

-- annonce ---


-Vi ønsker et mere levende demokrati i kommunen, og det skal ske ved en aktiv borgerinddragelse. Vi vil høre borgerne inden de større politiske beslutninger træffes. Vi ønsker en attraktiv bosætningskommune( uden risiko for store vindmøller i ”baghaven”), og det skal bl.a. ske ved en styrket erhvervs- og beskæftigelsespolitik samt en forbedring af mobil- og internetdækning til gavn for både erhvervene og borgerne.

-Turismen skaber god indtjening for kommunen borgere og erhvervslivet, og det skal ske på et bæredygtigt grundlag så der vedbliver at være oplevelser, livskvalitet og skøn natur som er vort største aktiv i forbindelse med turismen. En evt. Naturnationalpark Tranum skal være uden hegn og med fortsat skovdrift.

-Vi vil arbejde for at den nuværende LANGE ventetid over 8 uger for borgernes frie valg af plejehjem ikke bliver større end 8 uger. Denne information er kun en del af vort valgprogram som kan læses på vor Facebook-side samt hjemmesiden lokallistenjammerbugt@dk. 

Ønsker du lokal indflydelse i kommunen så stem personligt på en af vore kandidater til valget og herved giver du lokallistenjammerbugt mulighed for at gennemføre vor politik til gavn for borgerne i kommunen. Kandidaterne på liste T er:

Merete Fuglsang Hansen, Hune
Bodil Færk, Aabybro
Liselotte Visnes Husted, Gøttrup
John S. Lambertsen, Tranum Enge
Nathalie Albechtsen, Saltum
Jens Peter Larsen, Fjerritslev