Nye indsatser til 25 mio. kr. skal skabe bedre betingelser for vandre- og cykelturismen

Print Friendly, PDF & Email

Danmark rummer store styrker inden for cykel- og vandreturisme, men hvis potentialet skal indfries, er der behov for en langsigtet og sammenhængende udvikling af den danske infrastruktur. Derfor iværksættes nu en indsats med fokus på udvikling af et nyt cykelknudepunktsystem og rekreativ formidling til både eksisterende og nye friluftsudøvere. 

Corona har medført store konsekvenser for dansk turisme, som fortsat kæmper med følgerne af massive nedlukninger, restriktioner og en massiv nedgang i antallet af internationale flyrejsende. Men pandemien har imidlertid også resulteret i et styrket potentiale i nærmarkederne samt en stigende interesse for autentiske naturoplevelser på ferien. Her står Danmark stærkt som outdoor-destination med styrker inden for bl.a. cykling og vandring, men hvis potentialet skal forløses, er der behov for en langsigtet og sammenhængende udvikling af den danske infrastruktur, der kan bidrage til at skabe en ny international konkurrencekraft for kyst- og naturturismen i Danmark.


– Corona har medført, at langt flere har søgt oplevelser i naturen. Også dem, som ikke tidligere har benyttet sig af naturen, har meldt sig på banen, og vi forventer, at mange turister i langt højere grad vil have aktiviteter i naturen som et centralt omdrejningspunkt for valget af ferie fremadrettet. Det er derfor afgørende, at vi sikrer et turismeprodukt og en infrastruktur, der er klar til at tage imod disse ”nye outsiders”, fastslår Jacob R. Kirkegaard Larsen, som er destinationsudviklingschef i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Derfor iværksættes nu en ny indsats omkring udvikling af et nyt, sammenhængende cykelknudepunktssystem, der skal skabe en bedre afmærkning af cykelvenlige strækninger og cykeloplevelser med bedre adgang til naturen. Som en del af den politiske aftale om sommerpakken 2020 har regeringen således afsat 20 mio. kr. til, at Dansk Kyst- og Naturturisme kan udvikle, pilotteste og udbrede et nationalt knudepunktsystem gennem initiativet ”Bedre vilkår for cykelturismen i Danmark”.