Nye D-vitamin-anbefalinger til børn og voksne

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Knap hver 5. dansker, der ikke tager vitamintilskud, har mangel på D-vitamin om foråret. Det kan svække muskler og knogler hos både børn og voksne. Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen nu, at alle tager et tilskud af D-vitamin i vinterhalvåret.

Fødevarestyrelsen anbefaler nu, at alle voksne og børn fra 4 år tager et tilskud af D-vitamin i vinterhalvåret (fra oktober til april). Desuden anbefaler Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen, at forældre giver D-vitamin til deres små børn hele året, indtil barnet fylder 4 år, og ikke kun til 2 år som hidtil.


De nye D-vitamin-anbefalinger kommer i forlængelse af en undersøgelse foretaget af Kræftens Bekæmpelse i 2018, der viser, at knap hver 5. dansker,  der ikke tager vitamintilskud, har D-vitaminmangel om foråret.

I forbindelse med undersøgelsen blev der taget blodprøver hos 3092 personer fra 2 til 69 år fra forskellige egne af landet. Prøverne viste, at der var D-vitamin-mangel hos mange af de undersøgte personer om foråret, hvor man typisk har den laveste D-vitamin-status efter en vinter, hvor solen ikke bidrager til D-vitamin.

En rådgivende arbejdsgruppe med deltagelse af Kræftens Bekæmpelse samt eksperter og forskere fra førende danske universiteter og hospitaler konkluderede, at der er brug for at rette op på befolkningens vitamin D-status.

Arbejdsgruppen vurderede, at danskernes indtag af D-vitamin bør øges med 5-7,5 μg (mikrogram) pr. dag, samt at obligatorisk berigelse er den bedst egnede metode til at eliminere D-vitaminmangel med det sigte at opnå en forbedret knoglesundhed for gruppen med D-vitaminmangel.

Fødevarestyrelsen har endnu ikke har taget stilling til obligatorisk berigelse, men vil gå i dialog med relevante interessenter bl.a. sundhedsorganisationerne og lægeforeningen om hvordan vitamin D-manglen bedst afhjælpes.

Fakta
Ny anbefaling til voksne og børn fra 4 år:

Fødevarestyrelsen anbefaler, at alle voksne og børn fra 4 år tager et kosttilskud med 5-10 μg vitamin D i vinterhalvåret (fra oktober til april).

Ny anbefaling til spæd- og småbørn under 4 år: 
Det anbefales at give spæd- og småbørn et D-vitamintilskud på 10 µg dagligt hele året, fra 2 uger og indtil 4 år. Hvis forældrene ønsker at give barnet en børnevitaminpille skal barnet ikke samtidig have D-vitamin tilskud.

Anbefalinger til særlige befolkningsgrupper:

10 µg D-vitamin dagligt hele året anbefales til:

·         Gravide

·         Børn og voksne med mørk hud

·         Børn og voksne som bærer en tildækkende påklædning om sommeren

·         Personer, som ikke kommer udendørs til daglig, eller som undgår sollys


20 µg D-vitamin dagligt kombineret med 800-1000 mg calcium hele året anbefales til:

·         Personer over 70 år

·         Personer i plejebolig og hjemmepleje, uanset alder

·         Personer i øget risiko for knogleskørhed, uanset alder

Mangel på D-vitamin kan svække knogler og muskler. Vitaminet er særdeles vigtigt for at kroppen kan optage kalcium i tarmene. Hvis man har mangel på D-vitamin kan det føre til nedsat optagelse af kalcium, som hos børn i værste fald kan resultere i engelsk syge, såkaldt rachitis. Hos voksne kan mangel på D-vitamin give bløde knogler – det man lægefagligt kalder for osteomalaci. D-vitamin-mangel øger også risikoen for knogleskørhed i alderdommen. Foruden effekter på menneskets skelet har D-vitamin også betydning for vores muskulatur, hvor mangeltilstande fører til nedsat muskelstyrke.