Ny vælgerforening i Jammerbugt: Fokus på lokal borgerpleje og dansk kultur

Formand, kassere samt medlem af Kommunalbestyrelsen for Vores Jammerbugt. Foto: Privat
Print Friendly, PDF & Email

Ny vælgerforening i Jammerbugt: Fokus på lokal borgerpleje og dansk kultur

En ny vælgerforening, Vores Jammerbugt, så dagens lys den 28. marts 2023 under en generalforsamling i Pandrup. Med et klart fokus på lokal borgerpleje og bevaring af dansk kultur, har foreningen allerede taget sine første skridt mod at repræsentere borgernes interesser i kommunen.

Ved stiftelsen blev Jesper Riis Hansen fra Aabybro valgt som formand, mens kassereposten tilfaldt Søren Pagh Albers fra Fjerritslev. I Kommunalbestyrelsen vil foreningen blive repræsenteret af John Bjerg fra Pandrup.

Det essentielle formål med Vores Jammerbugt, lader den nye forening forstå er at være en forening for alle, uanset politisk synspunkt eller medlemskab af partier. Foreningen er uafhængig af magthaverne på Christiansborg, hvilket giver den mulighed for at handle selvstændigt og prioritere det, som den finder bedst for borgerne i Jammerbugten.

Foreningen har sat en række principper og mål på dagsordenen:

Borgerne før systemet
En af de centrale målsætninger er hurtig afklaring af sager, hvor borgeren er første prioritet. Vores Jammerbugt mener, at syge, svage og ældre borgere fortjener hurtig og bedst mulig hjælp fra kommunen, uden at blive forulempet af bureaukrati eller brugt som prøveklude i ankesystemet.

Kontant betaling
Foreningen går ind for kontant betaling overalt, da dette giver frihed og selvbestemmelse til den enkelte borger. Lokalt skal der gøres mere for at imødegå den tiltagende umyndiggørelse af befolkningen fra statsmagten.

Stabil, billig og grøn energi
Naturbeskyttelse er også et vigtigt tema for Vores Jammerbugt. Foreningen mener, at hvis sol og vind skal supplere strømforsyningen, bør det ske på tagflader og åbent hav for at undgå ødelæggelse af naturen. For at bevare den grønne profil ser foreningen atomkraft som den eneste mulighed.

Kultur og sprog
I den offentlige sektor vil Vores Jammerbugt arbejde for at fjerne halalmad og muslimsk hovedbeklædning, da foreningen ikke ønsker at støtte islam økonomisk eller se tørklæder som reklamebannere. Ydermere er bevarelse af det danske sprog og kultur en vigtig del af foreningens mission.

Formandens vision
Jesper Riis Hansen fra Aabybro, der blev valgt som formand, ser frem til at lede Vores Jammerbugt i arbejdet med at tjene borgerne og fremme lokale værdier. Med et stærkt engagement i borgerpleje og kultur ønsker han at gøre en forskel for Jammerbugt.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn