Ny sti på diget langs Limfjorden ved Øland

Foto fra Gjøl-Øland Dæmningens Facebookside.
Print Friendly, PDF & Email

Der etableres en ny sti på diget langs Limfjorden sydøst for Øland.

Stien etableres i et samarbejde mellem: Netværk Øland, Hjerteforeningen Jammerbugt, Jammerbugt Kommune (Landsbyfonden) og lodsejerne.


Stien kommer i første omgang til at strække sig fra udsigtstårnet ved Ulvedybet og hen til, hvor Søndergaarde ender mod Fjorden.

Det er allerede nu muligt at gå fra Udsigtstårnet hen til Boden, så det vil være fra Boden og hen til Søndergaarde, at man ville kunne opleve at stien bliver mere farbar henover den næste periode.

Det meste af stien vil komme til at ligge på diget, og eneste undtagelse er ved Boden, hvor stien kommer til at gå nedenom diget og ud mod fjorden. Denne passage er allerede etableret fra Boden og ud mod Udsigtstårnet.