Ny fritidspasordning skal sikre alle børn og unge adgang til foreningslivet

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget har på deres udvalgsmøde torsdag 14. maj 2020 besluttet at etablere en fritidspasordning, der skal fremme børn og unges muligheder for at være aktive i foreningslivet i Jammerbugt Kommune.

Fritidspasordningen er målrettet børn og unge som mistrives på den ene eller anden måde, og hvor det vurderes at et fritidspas kan have stor gavn for barnet eller den unge.


Der kan søges om kontingentstøtte op til 1.200 kr. årligt per barn og støtte til én enkeltstående foreningsaktivitet op til 600 kr. per barn årligt. Den samlede støtteramme, som der kan søges ind på, er op 200.000 kr.

”I Jammerbugt Kommune har vi et bredt og rigt foreningsliv, som alle børn og unge bør have mulighed for at være en del af. Med den nye fritidspasordning håber vi på, at endnu flere børn og unge kan blive inkluderet i de gode fællesskaber,” fortæller formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen.

“Udover økonomisk støtte tilbyder ordningen også at barnet eller den unge kan blive fulgt hen til aktiviteten første gang, de deltager. Det kan enten være sammen med en frivillig fra foreningen eller sammen med vores nyansatte foreningskonsulent. Det er vi rigtig stolte af, for vi synes også det er vigtigt at vores børn og unge får en god start i foreningen.”


Lærere, pædagoger, SSP-medarbejdere og andre fagpersoner kan indstille et barn eller en ung til et fritidspas. Det samme kan en træner, leder eller frivillig i en forening eller forældrene selv.

”Med mulighed for støtte til enkeltstående aktiviteter, udover støtte til kontingent, har alle børn og unge også mulighed for at blive inkluderet i øvrige foreningsaktiviteter som de måske ufrivilligt ville have været ekskluderet fra. Der er desværre mange børn og unge, som ikke har mulighed for at deltage i fællesskabsaktiviteterne ude i foreningslivet. Dét at være en del af et fællesskab i foreningsregi har så mange positive effekter på den generelle sundhed og trivsel. Derfor synes vi i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, at det er vigtigt med en ordning, der fremmer mulighederne for aktiv deltagelse i disse aktiviteter blandt alle børn og unge”, fortæller Helle Bak Andreasen.

På Jammerbugt Kommunes hjemmeside, www.jammerbugt.dk/borger/fritidspas, kan man læse mere om fritidspasordningen, herunder også om indstillings- og bevillingsprocessen.

Ordningen træder allerede i kraft 1. juni 2020.