Nu kører regionen selv akutbilerne

Foto: Region Nordjylland.
Print Friendly, PDF & Email

Regionen har overstået det første døgn med egen drift af akutbiler, paramedicinerbiler og akutlægebiler. I løbet af de første 24 timer var der 33 kørsler til nordjyder, der har haft brug for hjælp.

Hjemtagelse er indtil videre gået godt
Region Nordjylland har nu ansvaret for driften af akutbiler, paramedicinerbiler og akutlægebiler i regionen. Efter første døgn, hvor regionen selv har varetaget al drift, er der blevet foretaget i alt 33 kørsler.

Om morgenen den 30. december overtog Den Præhospitale Virksomhed i regionen nemlig driften fra Falck Danmark A/S. Og overtagelsen er gået godt.

– Vores nye medarbejdere, som har kørt det første døgn i regionens nye grøn-gule uniformer, har gjort det fabelagtigt. Det er til stor glæde, at alt indtil videre kører på en snor. Det kommer nordjyderne, der har akut brug for hjælp, til gode, lyder det fra enhedschef Kenneth Lübcke, der har ansvaret for de 38 nye ansatte og i alt 9 nye præhospitale enheder.

Der er tale om 2 akutlægebiler, 5 paramedicinerbiler og 2 akutbiler med baser i Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Brovst, Farsø, Hobro, Hals og Skagen.

Alle regionens nye biler har haft opgaver i det første døgn.   

Regionens egen drift vil sikre bedre sammenhæng
Efter et veloverstået første døgn på de nordjyske veje, kan regionens nyansatte paramedicinere og ambulancebehandlere se frem til at tage del i arbejdet med at udvikle det akutte setup i regionen.

– Vi har fra politisk side fulgt processen tæt. Vi vil gerne sikre, at nordjyderne får rette hjælp hurtigst muligt. Med det nye setup kan vi sikre en bedre synergi i hele det akutte forløb. De regionsansatte paramedicinere har en masse sundhedsfaglige kompetencer, som eksempelvis allerede er bragt i spil ved hospitalernes akutmodtagelser, siger Mogens Ove Madsen, der er formand for Akut- og Praksisudvalget i Region Nordjylland.

Det blev politisk besluttet i Regionsrådet i efteråret 2018, at Den Præhospitale Virksomhed skulle overtage al drift af bilerne og personalet hertil.

Det skete efter, at Regionsrådet dengang annullerede udbuddet og hjemtog opgaven til regional drift på baggrund af kontrolberegninger af den samlede pris for hjemtagelsen.

Yderligere oplysninger
Akutlægebilen
 er bemandet med en akutlæge, der er narkose-speciallæge, og en lægebilsassistent, der er uddannet paramediciner eller ambulancebehandler.

Paramedicinerbilen er bemandet med en paramediciner, som på egen hånd kan udføre avanceret behandling af patienter, der eksempelvis lider af åndenød, kredsløbsproblemer, hjertestop eller bevidstløshed.

Akutbilen er bemandet med en ambulancebehandler, der er videreuddannet af regionen og derfor har kompetencer til at behandle syge og tilskadekomne på egen hånd. Akutredderen kan yde livsreddende førstehjælp og smertebehandling, indtil ambulancen ankommer.

Den regionale drift af de øvrige præhospitale enheder forventes at udgøre 27,6 mio. kr. om året.

Driften af ambulanceberedskabet og den liggende patienttransport vil fortsat blive løst af Falck Danmark A/S.