Normeringen på dagtilbudsområdet går i den rigtig retning

Print Friendly, PDF & Email

Sidst i september 2020 offentliggjorde BUPL den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik over normeringen i landets daginstitutioner. Tallene er en opgørelse over normeringen i 2019, og viser en forbedring i Jammerbugt Kommune.

Opgørelsen viser, at der i Jammerbugt Kommune i gennemsnit er 3,3 vuggestuebarn pr. voksen, mens der i børnehaverne i gennemsnit er 6,7 børnehavebørn pr. voksen. Det betyder, at normeringen i Jammerbugt Kommune nu ligger på landsgennemsnittet for de 0-2 årige. Og 0,2 barn over landsgennemsnittet i børnehaverne. 


”Gennem de seneste tre års budgetter har kommunalbestyrelsen prioriteret normeringen i kommunens daginstitutioner. Derfor afsatte vi sidste år 2 mio. kr. til området. I år har vi afsat 0,5 mio. kr., og i budget for 2021 har vi afsat 2,5 mio. kr. De nyeste tal viser, at vi bevæger os i den rigtige retning, og vi fortsætter arbejdet med at sørge for flere voksne i daginstitutionerne”, siger formand for børne- og familieudvalget Ulla Flintholm.

Dermed er Jammerbugt Kommune rykket et godt stykke op ad listen over normeringen i landets kommune. Både når det gælder vuggestuebørn og børnehavebørn.

”Da den nuværende kommunalbestyrelse blev dannet, var der bred enighed om, at vi ønskede at investere i de yngste borgere, og derfor give et kvalitetsløft i daginstitutionerne, og det er vi stået ved.Børn tilbringer en stor del af deres tid i dagtilbud, og vi har et ansvar for, at børnene får den bedste start på livet. Det kan vi blandt gøre ved at styrke normeringen”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Tallene er en opgørelse af personalet i kommunernes daginstitutioner i forhold til antallet af indskrevne børn fratrukket lederne.