Norlys vil uddele 50 mio. kr. om året til lokale initiativer

Foto: Norlys
Print Friendly, PDF & Email

Norlys vil via en vækstpulje uddele op til 50 mio. kr. om året. Pengene skal give værdi tilbage til andelshaverne ved at støtte innovative tiltag og aktiviteter, som bidrager til fællesskab og en grøn og digital samfundsudvikling.

Norlys blev til i en fusion mellem SE og Eniig, og som et led i fusionen blev det aftalt, at der skulle oprettes en Norlys Vækstpulje. Repræsentantskabet i Norlys har netop godkendt rammerne for puljen, der med forventeligt op til 50 mio. kr. om året skal støtte gode lokale initiativer. Det skal være tiltag og aktiviteter, som kommer Norlys’ godt 700.000 nord-, midt-, syd- og sønderjyske andelshavere til gode.


– Norlys er et andelsselskab og i takt med, at vi bliver større, er det om muligt endnu vigtigere for os fortsat at være nærværende og synlige lokalt. Vi er ejet af helt almindelige danskere, og det er dem, der skal mærke værdien af det, vi har udviklet os til, siger Jens Erik Platz, bestyrelsesformand i Norlys.

Fællesskab og bæredygtig samfundsudvikling

Vækstpuljen er en videreudvikling af det tidligere SE’s vækstpuljer, som de seneste fem år har støttet et hav af gode projekter i det syd- og sønderjyske samt i det tidligere Nyfors-område i Nordjylland. Helt grundlæggende støtter Norlys Vækstpulje innovative ideer, foreningslivet og andre former for fællesskaber, idræts- og kulturlivet, ideer, der skaber nye arbejdspladser, forsknings- og formidlingsprojekter og andre almenvelgørende formål.

– Vi har jo set, hvilken forskel SE’s vækstpuljer har gjort for lokalområderne. Derfor er det helt naturligt for os at bringe dette tiltag med ind i Norlys, hvor det kan komme endnu flere til gavn. Alle lokalområder har noget, der gør dem til noget særligt. Med vækstpuljen kan vi være med til at styrke dem hver især i det, der er vigtigst for dem, der bor der, siger Jens Erik Platz videre.

Nationale, innovative tiltag kan komme i betragtning

Vækstpuljen er primært et initiativ, der skal komme Norlys’ andelshavere til gode, men alle kan søge om midler.

– Vi har besluttet, at nationale projekter af særlig innovativ karakter, som er til gavn for grøn og digital samfundsudvikling i bred forstand, også kan komme i betragtning. Med Norlys har vi selv en rolle, hvor vi kan være med til at definere fremtiden for det danske samfund på disse områder. Derfor er det naturligt for os at bakke op om innovation, særligt på disse områder, slutter Jens Erik Platz.

I 2020 forventer Norlys, at vækstpuljen vil uddele cirka 34 mio. kr. og de efterfølgende år omkring 50 mio. kr. i Nord-, Midt-, Syd- og Sønderjylland fordelt på tre årlige ansøgningsrunder. Norlys åbner for første ansøgningsrunde via norlys.dk i midten af august, og fristen for at søge er den 1. oktober.