Nordjyske psykiatripatienter først til at få gavn af ny form for brugerinddragelse

Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Psykiatrien i Region Nordjylland går forrest med at udvikle og indføre en ny brugerinddragelsesmetode, PRO-Psykiatri, der på sigt skal udbredes til hele landet.

20 spørgsmål styrker patienternes muligheder for at være aktivt med i de beslutninger, der træffes om deres behandling. Metoden er afprøvet med gode erfaringer og udbredes nu til hele regionen.

20 spørgsmål til patienten

Fremover skal nordjyske psykiatripatienter forberede sig før deres planlagte behandlingssamtale. Det gør de ved kort tid forinden at besvare 20 spørgsmål om deres aktuelle helbredstilstand enten hjemmefra eller i venteværelset via computer, tablet eller mobiltelefon. Patientens svar bliver straks efter tilgængelige for behandleren, og samtidig kan patienten se dem i sin sundhedsjournal på Sundhed.dk. Svarene kaldes også PRO, som står for Patientrapporterede Oplysninger.

– Det er banebrydende, at vi her i Psykiatrien i Nordjylland går forrest i udviklingen af PRO-Psykiatri, som vil styrke patienternes muligheder for at være aktivt med i de beslutninger, der træffes om deres behandling, siger Jan Mainz, professor og direktør med ansvar for patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed, Psykiatrien i Region Nordjylland.

Patientens svar skal først og fremmest anvendes i dialogen mellem patient og behandler, og kan tydeliggøre, hvad der er vigtigst at få talt om.

De 20 spørgsmål er udviklet sammen med patienter over hele landet i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), og landets 5 psykiatridirektører har besluttet, at metoden skal udbredes i alle regioner.

Brønderslev har afprøvet metoden som de første

Sengeafsnit N3 og Psykiatrisk Ambulatorium Midtvendsyssel i Brønderslev har som de allerførste i landet afprøvet PRO-Psykiatri siden det tidlige forår. De første knap 150 patienter har allerede svaret på spørgeskemaet en eller flere gange før deres behandlingssamtale.

Ledende overlæge i Klinik Nord, Jens Holmskov oplever, at PRO-Psykiatri giver personalet mulighed for at arbejde mere med udgangspunkt i patientens egen oplevelse.

– I dag har vi meget fokus på patientens symptomer. Vi måler på det, og vi kommer nemt til at konkludere, at symptomfri patienter er raske. Men det er ikke altid sådan patienterne selv oplever det. Ved hjælp af de svar patienterne nu selv indtaster, får vi mulighed for at følge mere med i, hvad der virker godt for dem, herunder om behandlingen har den tilsigtede effekt. I samarbejdet med patienterne får vi mere fokus på deres funktionsniveau, og hvordan de klarer sig i dagligdagen. Det er et langt vigtigere behandlingsmål end målet med at være symptomfri, siger Jens Holmskov.

Han mener også, at PRO-Psykiatri vil give patienten en større tilfredshed.

– Hvis vi gennem PRO-data kan se, at det går i den rigtige retning i det enkelte forløb, tror jeg også på, at patienterne vil være glade for at være i behandling hos os og kan se meningen med det.

Positive tilbagemeldinger fra patienter

Maria Bonde er ansat i Psykiatrien som peer-medarbejder – altså en medarbejder med patientbaggrund, og hun har fra start af været involveret i udviklingen af PRO-Psykiatri som en af patienternes stemmer. Nu er hun med til at udbrede metoden her i Nordjylland og interviewer patienter om deres erfaringer med at svare på spørgeskemaet inden deres behandlingssamtaler, og her får hun langt overvejende positive tilbagemeldinger.

– Det allervigtigste er, at patienten får sat sine egne vigtige emner på dagsordenen inden dialogen. Hvad betyder noget i mit liv lige nu? For mange er det pludselig ikke så svært at svare på klinikerens spørgsmål, når de lige har svaret det til computeren. Mens patienterne svarer på spørgsmålene, bliver de bevidstgjorte om, hvad der er vigtigt, og på den måde tager de selv ansvar for samtalen, fortæller Maria Bonde.

Erfaringerne fra hendes brugerinterviews viser, at uanset om patienten er 19 eller 72 år, så har de været glade for det. Dog kan det være svært for patienterne at svare, når de har det allerdårligst. Selv ville hun ønske, at der havde været sådan et redskab, da hun blev patient i Psykiatrien.

– Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg ville have haft gavn af det, hvis jeg på et tidligere tidspunkt kunne have haft mulighed for selv at være med til at sætte dagsordenen og følge med i forløbet. Gennem PRO-data ville jeg selv kunne følge de udløsende faktorer for tilbagefald og fremskridt og agere på det, siger Maria Bonde.

Allerede nu starter udbredelsen af PRO-Psykiatri her i Nordjylland. I løbet af efteråret vil PRO-Psykiatri blive indført på de øvrige sengeafsnit i Klinik Psykiatri Nord, ligesom man i Klinik Psykiatri Syd starter op i Sengeafsnit S2 og Ambulatorium for Unge med Skizofreni.