Ny bosætningsstrategi i Jammerbugt har fokus på samarbejde på tværs af erhvervslivet og de lokale ildsjæle

June Haugaard Mejlholm
Bosætningskonsulent i Jammerbugt Kommune June Haugaard Mejlholm Foto: Jammerbugt Kommune


Jammerbugt Kommune har i mange år haft fokus på bosætning, men har nu valgt at intensivere indsatsen og arbejde endnu mere strategisk med bosætning og branding ved at ansætte en bosætningskonsulent.

Valget faldt på June Haugaard Mejlholm, der startede den 27. maj, og netop har præsenteret den nye strategi og de første indsatsområder.

-- annonce ---

Tæt samarbejde med erhvervslivet og de lokale ildsjæle – sammen står vi stærkere.

Et af nøgleordene i strategien er samarbejde.
Jammerbugt Kommune har et tæt samarbejde med erhvervslivet og de mange lokale ildsjæle – og der er en hel del arrangementer og møder med de forskellige aktører. Netop dette samarbejde er én af styrkerne, som man ønsker at udbygge og i endnu højere grad udnytte mulighederne i.

Der er ligeledes fokus på samarbejde på tværs af kommune, virksomheder og borgere. Sammen står vi stærkest – også når vi taler om at udvikle lokalområderne, øge kvaliteten for nuværende borgere og virksomheder, samt udnytte det potentiale der ligger i såvel de større byer, som i kystbyerne og de øvrige naturskønne områder.

Inddragelse og samarbejde med lokalsamfundene
Der er samtidig fokus på at inspirere, aktivere og engagere de mange Jammerbugt ambassadører, der er i virksomhederne, foreningerne og lokalsamfundene.

Et eksempel på dette er ildsjæleakademiet, der finder sted 2-3 gange årligt. Sidste akademi var den 25. september, og her var temaet netop bosætning. De omkring 25 fremmødte ildsjæle blev klogere på, hvordan kommunen arbejder med bosætning, hvad de kan de gøre lokalt og hvordan man kan blive mere målrettet med sine tiltag og kommunikation og sikre den røde tråd i tingene.

Det var tydeligt at mærke de mange ildsjæles begejstring og interesse for at skabe liv og udvikling i netop deres område. Alle brænder for sagen og det er smittende.

Bosætning handler ikke kun om at få flere borgere og virksomheder til. Men i lige så høj grad om at fastholde dem vi har.

En vigtig del af bosætningsindsatsen fokuserer på at fastholde nuværende borgere og virksomheder. Grundtanken er nemlig, at glade og tilfredse borgere og erhvervsdrivende er det vigtigste fundament for at flere får lyst til at bosætte sig og etablere nye virksomheder i området.

Også i den forbindelse er det afgørende, at der er nogle ihærdige ildsjæle, der skaber udvikling og aktivitet i lokalsamfundene, samt at der skabes plads til, at erhvervslivet har de rette forudsætninger og rammebetingelser for at drive virksomhed i kommunen. I strategien er der derfor sat fokus på netop at skabe gode erhvervsmæssige rammer og sikre et godt og fleksibelt service-set up for både nuværende og kommende virksomheder.

Så alt i alt er der et godt fundament for at skabe bosætning i Jammerbugt Kommune og der er mange tangenter at spille på. Det er en fælles indsats og fra kommunens side lægger man sig i selen for at skabe de bedste rammer for både nuværende og kommende borgere og virksomheder.