Nordjyske pårørende igen velkomne på hospitalerne – stadig med forholdsregler

Ulla Astman(A), regionsrådsformand i Region Nordjylland. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Patienter og borgere på regionens hospitaler kan nu igen modtage besøg af deres pårørende. Dog med visse restriktioner.

Udendørs besøg og så få som muligt
Enkelte pårørende får under visse omstændigheder nu mulighed for at besøge patienter på regionens hospitaler. Det sker, efter at Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt, at der kommer nye retningslinjer for besøg på hospitalerne, herunder også Psykiatrien.


Det vækker glæde i Region Nordjylland, men det giver også anledning til at have et stadigt øget fokus på at undgå smittespredning på hospitalerne.

– De fleste indlagte gennemlever en ofte svær og hård tid på hospitalet og et gensyn med en nær pårørende kan betyde en stor forskel for en patient i en svær situation. Men coronavirussen er ikke forsvundet, og der skal stadig tages store hensyn og det er vigtigt at understrege, at der er tale om en forsigtig genåbning, siger regionrådsformand, Ulla Astman (S).

Der er ikke fri adgang til hospitalet – kun få må komme 
Den forsigtige genåbning består i, at besøg så vidt muligt skal ske på udendørsarealer – der er således ikke længere forbud mod udendørs besøg.

Samtidig åbnes der op for muligheden for, at indlagte patienter må udpege 1-2 faste besøgspersoner til indendørs besøg. Ved beslutning om besøg på indendørsarealer tages der hensyn til, om patienten har egen indgang fra udendørsarealer.

Besøgspersonen vil også kunne ledsage en patient til behandling, undersøgelse eller samtale, mens patienten er indlagt. Det samme gælder ved ambulant behandling, undersøgelse eller samtale.

Det vil være ledelsen på plejehjemmet eller sygehuset, der i den konkrete situation beslutter, om der kan ske besøg eller ledsagelse. Her skal der bl.a. tages hensyn til, om besøget kan ske på en forsvarlig måde.

– Vi skal alle stadig have et stort fokus på at begrænse smittespredning. Det er derfor stadig vigtigt med god hygiejne, god hosteetikette og fokus på at der holdes afstand, siger Ulla Astman.

Pårørende kan forud for besøg lade sig teste for coronavirus.