Nordjyske hospitaler laver telefon- og videokonsultationer som aldrig før

Aalborg UH, Nord Foto: Aalborg Universitetshospital.
Print Friendly, PDF & Email

Coronavirus har betydet, at mange patienter af forskellige grunde ikke har kunnet få eller vil kunne få deres aftalte konsultation i Psykiatrien eller på hospitalet.

I stedet for at aflyse alle konsultationer, så er de i stor stil blevet afholdt som såkaldte virtuelle konsultationer, hvor kontakten foregår enten som en videokonsultation eller pr. telefon.


Siden 16. marts er over 24.000 konsultationer således registreret som virtuelle konsultationer.

– Det gør mig både stolt og glad, at vort personale i den grad har fundet nye veje til at nå patienterne, så man har haft mulighed for at fastholde dem i deres forløb eller starte et nyt op. Der bliver konstant arbejdet på nye løsninger, og erfaringerne herfra bliver også noget, der kommer os til gode i tiden efter coronakrisen, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

I forvejen har der været en bevægelse i gang i hospitalsvæsenet, hvor man har arbejdet sig hen imod, at flere ambulante besøg og kontroller kunne foregå virtuelt. Coronakrisen har for alvor skubbet til den udvikling, fordi mulighederne for fysisk fremmøde har været begrænset.

I en normal periode på 3 uger bliver der registreret knap 12.000 virtuelle konsultationer i Psykiatrien og på de somatiske hospitaler i Region Nordjylland. Med over 24.000 registreringer fra 16. marts er andelen af virtuelle konsultationer er således mere end fordoblet under coronakrisen.

En udvikling der glæder Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital.

– Vi skal fastholde momentum i denne udvikling, så vi også får noget godt med os på den anden side af coronakrisen. Det er en omstilling, der både kan komme patienterne til gode, så de ikke behøver møde op på hospitalet hver gang, men det kan også frigive nogle ressourcer for os på hospitalet. En virtuel konsultation kan selvfølgelig ikke bruges til alt, men vi skal i højere grad benytte os af det, når det giver mening både fagligt og for patienten, siger Michael Braüner Schmidt.

Hurtig udrulning af video til diabetespatienter
Et af de steder på Aalborg Universitetshospital, hvor man fra starten af coronakrisen virkelig har taget hul på de virtuelle konsultationer, er på Endokrinologisk Afdeling, der bl.a. står for behandlingen af diabetespatienter.

Ledende overlæge Torben Østergaard forklarer, at man allerede var i gang med en omlægning som led i Steno Diabetes Center Nordjyllands digitale særkende. Derfor blev der straks sendt brev ud til alle patienter om, at som udgangspunkt ville der blive lavet en virtuel konsultation med video via en særlig app, men der ville stadig være mulighed for fremmøde. Havde man ikke installeret app’en, så kunne man også lave telefonkonsultation.

– Vi har taget et kæmpeskridt mod noget, som ville have taget langt længere tid at implementere hos både klinikere og patienter, og begge parter har fået fjernet en skepsis mod at anvende videokonsultationer. Vi har allerede indsamlet positive tilbagemeldinger fra patienterne. Videokonsultation kan selvfølgelig ikke bruges hver gang, men det kan bruges som et supplement eller erstatning for nogle konsultationer, fortæller Torben Østergaard, der har et godt råd til patienterne:

– Hvis man som diabetespatient har mulighed for selv at måle blodtrykket i hjemmet og uploade data fra blodsukkerapparatet til klinikkens system, så vil kvaliteten af en videokonsultation komme meget tæt på et normalt fremmøde.

Vigtigt middel til at støtte patienter i Psykiatrien
Det er i Psykiatrien, at andelen af virtuelle konsultationer er steget mest under coronakrisen, da det ikke i samme grad som med mange fysiske sygdomme er essentielt at kunne have fysisk kontakt med patienten.

Marie Skaalum Bloch, der er ambulatorieleder på Ambulatorium for Angst og Personlighedspsykiatri i Klinik Nord har da også oplevet, at digitale løsninger på kort tid er blevet et af de vigtigste midler til fortsat at kunne støtte patienterne og tilbyde både udredning og behandling i en svær tid, hvor mange oplever flere belastninger og mere isolation.

– Vi kan allerede nu forestille os mange situationer, hvor det kan give mening at tilbyde digital kontakt i fremtiden. De erfaringer, vi gør os i øjeblikket, kommer til at have stor betydning for, hvordan vi fremover kommer til at anvende digitale løsninger som en naturlig del af udredning og behandling i de tilfælde, hvor det vurderes at give mening – altså i tilfælde hvor det kan øge kvaliteten af behandlingen fx ved at gøre behandlingen tilgængelig for flere eller mere fleksibel i forhold til i højere grad at kunne tilpasses patienternes liv, siger Marie Skaalum Bloch.

IT-afdeling understøtter den digitale omstilling
Region Nordjyllands IT-afdeling arbejder hårdt på at understøtte udviklingen, og IT-direktør Klaus Larsen oplever, at der overalt i regionen er en utrolig velvilje til at sætte sig ind i de nye digitale arbejdsgange og løsninger – ikke mindst på regionens hospitaler.

– Med det akut opståede behov for at arbejde virtuelt, er det nu, at regionens digitale løsninger for alvor skal stå deres prøve. Det er imponerende at se så stor en digital omstillingskraft, og det understrejer vigtigheden af, at digitale løsninger er let tilgængelige, brugervenlige og virker. Vi arbejder på løbende at udvikle de digitale muligheder med ny og forbedret funktionalitet, så vi kan give de bedste muligheder for det kliniske personale og ikke mindst patienterne, siger Klaus Larsen.