Nordjysk budgetforlig med trædesten til fremtiden

Bag budgetforliget står alle partier i regionsrådet undtaget Det Konservative Folkeparti.
Print Friendly, PDF & Email

Sikker drift, en ambition om at være Danmarks grønneste region og bedre lægedækning er blandt fokusområderne i budgetforliget i Region Nordjylland.

Prioriteret udvikling
Prioritering af sikker drift og udvikling er i centrum i det budgetforlig for 2020, som et flertal af gruppeformændene i regionsrådet indgik torsdag. Udviklingsindsatserne i budgettet er centreret omkring fire centrale ”trædesten til fremtiden”.

Én trædesten omfatter at sikre de rigtige rammer, som handler om at sikre opsparing til Nyt Aalborg Universitetshospital samt sikring af finansiering til en ny elektronisk patientjournal. De andre trædesten er en ambition om at være Danmarks grønneste region, ønsket om at prioritere det nære sundhedsvæsen og sikring af en bedre lægedækning.

  • Det har været en svær øvelse at få budgettet til at hænge sammen, for selvom regionen fik 134 mio. kr. i økonomiaftalen med regeringen, vokser træerne ikke ind i himlen, og det har været nødvendigt med en skarp prioritering. Jeg er glad for, at der trods den skarpe prioritering er blevet plads til en række løft inden for sundhedsområdet, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Bl.a. er der budgetteret med løft inden for sundhedsområdet til:

  • Psykiatrien, hvor der bl.a. sikres midler til at styrke den ambulante behandling både i voksen- samt børne- og ungdomspsykiatrien.
  • Akutområdet, hvor der afsættes midler til bl.a. en deldøgndækket akutlægebil i Thisted og akutlægebilen i Hjørring gøres permanent.
  • Ekstra midler til lægelig videreuddannelse.
  • Opstart af personlig medicin i Region Nordjylland.

Arbejdsro for medarbejderne
Udover en række løft har forligspartierne prioriteret at skabe arbejdsro for medarbejderne ved at holde igen med opdriften, for på den måde at reducere behovet for omprioriteringer og besparelser mest muligt.

  • For forligspartierne har det været et særligt fokus at anerkende, at vores medarbejdere løber stærkt og skaber gode resultater, og vi ønsker at skabe arbejdsro. Medarbejderne er vores vigtigste ressource, og glade og tilfredse medarbejdere skaber gode kerneydelser til gavn for de nordjyske patienter, siger regionsrådsformand Ulla Astman.
    Udover at begrænse opdriften er der i budgettet også fokus på medarbejdernes arbejdsforhold i form af midler til særlige indsatser for at fremme arbejdsmiljøet, tiltrække og fastholde medarbejdere.

Ambition: Danmarks grønneste region
Der er også afsat midler til at understøtte klima og miljø, og politikerne har sat en ambitiøs målsætning om at være ”Danmarks grønneste region”.

  • Vi bakker op om den grønne omstilling, og vi sætter handling bag ordene, bl.a. med lokale klimahandlingsplaner, bæredygtige transportløsninger og et målrettet arbejde med kortlægning af jordforurening og beskyttelse af grundvandet, siger Ulla Astman.

Reduktioner
For at få enderne til at nå sammen, har politikerne også måttet finde en række besparelser. De skal bl.a. findes ved bedre indkøb, gennemgang af puljer og besparelser på administration.

Derudover er der i økonomiaftalen med regeringen aftalt, at regionen skal bidrage med 52 mio. kr. i et såkaldt teknologibidrag, som skal findes gennem en regional omprioritering.

Fakta
Bag budgetforliget står alle partier i regionsrådet undtaget Det Konservative Folkeparti.
Budgettet 2. behandles i Regionsrådet 29. oktober