Nordjylland tager ansvar – Politisk konference skal sætte skub i initiativer for at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel

Emma Sigersen fik sin første depression som 14-årig. I dag er hun en del af Psykiatriens Unge Peerboard, hvor hun bidrager med sine erfaringer fra Psykiatrien for at skabe forbedringer. Foto: Region Nordjylland
Print Friendly, PDF & Email

Nordjylland tager ansvar – Politisk konference skal sætte skub i initiativer for at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel

Antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel stiger, og det samme gør ventetiden på at blive udredt og komme i behandling over hele landet. Men nu tager Nordjylland ansvar. På en konference fredag 11. november mødes regionen, kommunerne og almen prakis for at sætte initiativer i gang, der skal sikre børn og unge den nødvendige hjælp på rette niveau og rette tidspunkt.

Samarbejde på tværs skal løse udfordringer

Depression, ADHD og selvskade er en del af hverdagen for et stigende antal børn og unge. Det har medført et øget pres på børne- og ungepsykiatrien over hele landet, da der hele tiden kommer flere patienter til, end der bliver afsluttet. Alene i Region Nordjylland er antallet af indskrevne patienter steget med 33 procent fra 2018 til 2022.

Derfor sætter 160 politikere, patienter og fagprofessionelle fra regionen, de nordjyske kommuner og praksissektoren sig sammen for at finde løsninger på udfordringerne. Det sker på en tværfaglig politisk konference fredag 11. november.

Formanden for regionens Psykiatri- og Socialudvalg, Vibeke Gamst (K), slår fast, at de bedste initiativer sker i samspil mellem sektorerne.

– Ofte kan det være svært at afklare, hvad børn og unges mistrivsel skyldes. Det kan for eksempel være en uopdaget udviklingsforstyrrelse som autisme eller ADHD, psykiske udfordringer som depression eller ODC eller måske midlertige symptomer på grund af sorg eller traumer i familien, som påvirker trivslen. Derfor er det afgørende, at både kommunen, de praktiserende læger og regionspsykiatrien snakker sammen for at hjælpe barnet eller den unge i det bedst mulige tilbud, siger Vibeke Gamst.

Afsættet for konferencen er en tværsektoriel tilgængelighedsanalyse om adgangen til tilbud og behandling for nordjyske børn og unge med psykiske vanskeligheder. I analysen er der lavet en række anbefalinger, som kræver samarbejde på tværs, såsom videreudvikling og udbredelse af den såkaldte samrådsmodel og andre initiaver. Og dem vil man dykke ned i til konferencen.

– Vi skal sikre fælles fodslag på tværs. Ellers kan vi ikke løse de udfordringer, som vi står overfor med at skabe bedre mental trivsel for vore børn og unge, siger Vibeke Gamst.

De unge bidrager selv med erfaringer på konferencen

På konferencen vil der være faglige oplæg, ligesom deltagerne skal ud i en række såkaldte samtalesaloner, hvor man skal diskutere, hvordan der fremadrettet kan arbejdes videre med nogle af anbefalingerne fra analysen.

Dagen igennem er det muligt at blive klogere ved at besøge forskellige faglige stande på ”Pladsen For Vidensdeling”. Blandt andet vil det være muligt at besøge det ’levede bibliotek’. Her kan man ”låne” en ung eller en forælder med tilknytning til Psykiatrien og blive klogere på den enkeltes oplevelser i de forskellige systemer.

En af dem, der lader sig låne ud, og som det hele drejer sig om, er 24-årige Emma Sigersen, der fik sin første depression som 14-årig. I dag er hun en del af Psykiatriens Unge Peerboard, hvor hun bidrager med sine erfaringer fra Psykiatrien for at skabe forbedringer. Og hun glæder sig over, at politikerne nu vil forsøge at sætte flere initiativer i gang på tværs.

– Mit håb er, at man i fremtiden kan give en mere helhedsorienteret behandling, hvor de forskellige sektorerer arbejder bedre sammen på tværs med langt højere grad af involvering af både familien og den unge. Jeg håber, at man ved at styrke samarbejdet, tidligere vil kunne gribe de unge, så de ikke behøver at falde så langt ned, som jeg faldt, siger Emma Sigersen